Aktuellt

Läs våra svar på vanliga frågor om corona och regionförvaltningsverket på vår webbsida: Vanliga frågor - coronaviruset COVID-19  


Frågor gällande restaurangverksamheten och tillställningar

  • telefon 0295 016 666 må-fr kl 8-11 och 12-16
  • e-post koronainfo@avi.fi 

Besluten som gäller augusti fattades 1.7.2020

Den 1 juli 2020 publicerades regionförvaltningsverken nya direktiv om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas i augusti. Läs mer: Begränsningarna av offentliga tillställningar luckras upp i augusti

Regionförvaltningsverkens bestämmelser om begränsningar av sammankomster i juli

För att förhindra spridningen av coronavirus har regionförvaltningsverken bestämt att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer i juli. Evenemang med 51–500 deltagare kan ordnas om deltagarnas säkerhet kan säkerställas genom särskilda arrangemang. Evenemang med över 500 personer kan också ordnas om allmänheten dessutom har tillgång till separata läktardelar.


Myndigheternas ansvar vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar

På social- och hälsovårdsministeriets (SHM) webbsida finns det en beskrivning av myndigheternas ansvarsfördelning gällande bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden. De samlar in information om beredskapen, styr och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. På ministeriernas begäran sammanställer regionförvaltningsverken en enhetlig bild av läget i regionerna.


Följ aktivt med myndigheternas meddelanden om coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger anvisningar om de åtgärder som krävs på grund av coronavirusepidemin. THL uppdaterar hela tiden sin webbplats med anvisningar för att förhindra smitta och senaste nytt om var sjukdomen förekommer. 

Andra anvisningar:


Uträttningen av ärenden hos regionförvaltningsverken

Vi rekommenderar att ärenden sköts elektroniskt.

Meddelande om utträttningen 19.3.2020 | Kundservicen i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands kontor