Aktuellt

Biblioteksstatistiken för 2018  -  meröppettiderna och användningen ökar

Biblioteksantalet har hållits nästan oförändrat, men tack vare meröppna bibliotek ökade antalet öppettimmar avsevärt under året. 

Alkoholserveringen vid sommarevenemang - ansök om serveringstillstånd i tid

På våren och i början av sommaren kommer det in betydligt fler tillståndsansökningar än under övriga tider på året.

Ny lag förbättrar tillgängligheten till offentliga webbplatser och mobilapplikationer

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster träder i kraft 1.4.2019. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv i Finland, som innebär att den offentliga sektorns webbplatser och mobilapplikationer ska uppfylla den så kallade webbtillgänglighetsstandarden, det vill säga de internationella WCAG-riktlinjerna.

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.

just nu

RFV i Twitter