Aktuellt

Transport av farligt gods i hamnarna - kunskapen om olycksfall måste förbättras

I inspektionerna har det konstaterats att kunskapen om olycksfall kan förbättras, t.ex. vetskapen om var transportenheterna med farligt gods står och om trafikarrangemangen i hamnarna.

Verksamhetsmiljöns krav på förändring satte igång #yrkesskolereformen

 #Yrkesskolereformen är ett omfattande projekt där man utöver examenssystemet och systemstrukturerna förnyar så gott som allt, finansieringen, styr- och regleringssystemet samt verksamhetsprocesserna. 

Regionförvaltningsverket erbjuder chatt-tjänst för dem som ansöker om statsunderstöd för det uppsökande ungdomsarbetet och biblioteksväsendet

 När det gäller ansökningar som rör biblioteksväsendet kan man vända sig till chatten vardagar 16–31.10 kl. 13–16 och när det gäller det uppsökande ungdomsarbetet är chatten öppen 23–31.10 kl. 13–16.

 

just nu

RFV i Twitter