Aktuellt

Valviras och regionförvaltningsverkens inspektionsbesök i äldreboenden – likartade problem upprepades på många ställen

Valvira och regionförvaltningsverken har i början av året gjort flera inspektionsbesök i äldreboenden. Under inspektionsbesöken observerade man upprepade gånger likartade brister.

Regionförvaltningsverkens år 2018: Antalet avgjorda klagomål, tillsynsärenden och tillståndsansökningar ökade

Fjolåret var ett arbetsfyllt och resultatrikt år vid regionförvaltningsverken. De uppställda verksamhetsmålen uppnåddes till största delen. Den positiva ekonomiska utvecklingen, förändringarna i lagstiftningen och mer komplexa ärenden ökade arbetsbelastningen vid regionförvaltningsverken. Ärendena hanterades trots detta i regel snabbt.

Förslag på mottagare av självständighetsdagens utmärkelsetecken tas emot före 30.4.2019

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons orden som förlänas på 6.12.2019. Förslagen bör grunda sig på välmotiverade personliga meriter enligt riddarordnarnas stadgar.

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.

just nu

RFV i Twitter