Aktuellt

Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen överförs till rättshjälpsbyråerna år 2019

Den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens uppgift och innehåll ändras inte. Ordningsansvaret för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning överförs till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten från 1.1.2019.

Kommentera programmet Sunda lokaler 2028 på webben

Syftet med programmet är att snabbt minska antalet personer som lider av dålig inomhusluft och att lokaler varaktigt ska vara sunda. Alla, som är intresserade ombes ge respons. Det ordnas också diskussionsmöten i Uleåborg den 17 januari, i Helsingfors den 18 januari, i Joensuu den 2 februari och i Åbo den 13 februari.

Försäljning, reklam för och servering av alkoholdrycker – vad förändras 1.1.2018?

Riksdagen har 19.12.2017 godkänt totalreformen av alkohollagen, och presidenten har 28.12.2017 stadfäst lagarna, träder en del av ändringarna i kraft redan 1.1.2018. I sin helhet torde lagen träda i kraft 1.3.2018

just nu

RFV i Twitter