Aktuellt

Dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2020

Dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2020. Regionförvaltningsverken begär att förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2020 lämnas in senast 1.11.2019. Medaljen kan tilldelas en biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som fyllt 40 år.

Webbtillgänglighetskraven i lagen innebär att det måste göras stora ändringar i den offentliga sektorns webbsidor

Den offentliga förvaltningen ska enligt den nya lagen om digitala tjänster omändra sina webbsidor så att de uppfyller tillgänglighetskraven. För många betyder det stora ändringar i webbsidorna. Frågan är aktuell precis nu, eftersom lagens första övergångsperiod slutar den 23 september 2019.

Det har blivit lättare att grunda ett aktiebolag - för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster i bolagsform krävs fortfarande tillstånd

Ändringen i aktiebolagslagen har lett till ett ökat intresse för att bilda aktiebolag inom den privat hälso- och sjukvården. Privata producenter av hälso- och sjukvård måste ha tillstånd från en tillståndsmyndighet för att kunna börja tillhandahålla sina tjänster. Även för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster som självständig yrkesutövare med FO-nummer krävs det att man gör en anmälan till regionförvaltningsverket.

 

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.