Aktuellt

Regionförvaltningsverket tar i bruk registret för övervakning av penningtvätt 1.7.2019

Företag och enskilda näringsidkare som omfattas av regionförvaltningsverkets tillsyn bör anmäla sig till det nya registret för övervakning av penningtvätt. Från och med den 24 juni kan man anmäla sig till registret med en elektronisk blankett.

Alkoholnäringsregistret förnyas – reformen underlättar arbetet för alkoholförvaltningens kunder och effektiverar myndighetsprocesserna

Det förnyade registret med tillhörande e-tjänster ska enligt den preliminära projektplanen tas i bruk år 2021. Registerreformen betydligt utökas e-tjänsterna och underlättas tillgången till myndighetstjänster.

Barn har rätt till förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik

Om det behövs till följd av att vårdnadshavarna arbetar, studerar eller ett barn behöver stöd har barn som tar del i förskoleundervisningen möjlighet att använda småbarnspedagogiska tjänster som kommunen ansvarar för att ordna.

 

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.