Aktuellt

Läs våra svar på vanliga frågor om corona och regionförvaltningsverket på vår webbsida: Vanliga frågor - coronaviruset COVID-19  


Regionförvaltningsverken fattade beslut om sammankomstbegränsningarna för sommarens tillställningar den 19 maj

Den 19 maj fattade regionförvaltningsverken beslut om sammankomstbegränsningarna för sommarens evenemang. Besluten träder i kraft den 1 juni och syftet med besluten är att förhindra att coronaviruset sprids i Finland. I besluten förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer. Enligt besluten är dock sammankomster med 50–500 personer möjliga om man följer specialarrangemang som säkerställer deltagarnas säkerhet.


Begränsningar av offentliga tillställningar och offentliga sammankomster till och med den 31 maj

I enlighet med beslut som regionförvaltningsverken meddelade den 8 maj är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 10 personer förbjudna till och med den 31 maj 2020.


Myndigheternas ansvar vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar

På social- och hälsovårdsministeriets (SHM) webbsida finns det en beskrivning av myndigheternas ansvarsfördelning gällande bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden. De samlar in information om beredskapen, styr och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. På ministeriernas begäran sammanställer regionförvaltningsverken en enhetlig bild av läget i regionerna.


Följ aktivt med myndigheternas meddelanden om coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger anvisningar om de åtgärder som krävs på grund av coronavirusepidemin. THL uppdaterar hela tiden sin webbplats med anvisningar för att förhindra smitta och senaste nytt om var sjukdomen förekommer. 

Andra anvisningar:

Telefonrådgivning

En ny telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Om du misstänker smitta ska du per telefon ta kontakt med jouren vid sjukhuset eller hälsocentralen i din region.

Finlands Röda Kors har också öppnat en landsomfattande samtalstjänst där du kan diskutera oro och bekymmer som orsakats av coronavirusepidemin. De som svarar är frivilliga som utbildats för att ge psykiskt stöd, tjänsten är öppen måndagar till fredagar klockan 9−21, telefonnumret är 0800 100 200. Samtalstjänsten är gratis, servicen ges på finska.

Uträttningen av ärenden hos regionförvaltningsverken

Vi rekommenderar att ärenden sköts elektroniskt.

Meddelande om utträttningen 19.3.2020 | Kundservicen i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands kontor