Aktuellt

Personalomsättningen och personalbristen försvårar ordnandet av äldreomsorgen - Egenkontrollen etableras inte på önskat sätt

Observationerna grundar sig på de inspektioner som kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovården gjorde i privata vårdhem våren 2019 och på tillsynsanmälningar som anhängiggjorts i regionförvaltningsverket.

Handlare av värdekonst ska söka sig till registret för övervakning av penningtvätt från och med december

Övervakningen av penningtvätt effektiveras genom att föra företag och privata näringsidkare som säljer, köper och förmedlar värdekonst under regionförvaltningsverkets övervakning. 

Intensivkontroll i Helsingfors hamnar avslöjade ett fenomen: De som tar in hundar från Rumänien maskerar kommersiell införsel till privat införsel

I Finland är olaglig handel med sällskapsdjur och valpfabriker fortfarande ett problem.  Det mest effektiva sättet att få bukt med olaglig verksamhet är att påverka köparna av sällskapsdjur direkt.

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.