Aktuellt

Indrivningsbrev skickade av FC Perintä Oy:s konkursboförvaltare: information till mottagarna

Om du vill ha personlig handledning och råd kan du kontakta konsumentrådgivningen som hjälper vid problematiska situationer som gäller konsumentfordringar. Konsumentrådgivningens kontaktuppgifter hittar du på adressen kkv.fi/sv/konsumentradgivning

Nytt nätverk för informationsbaserad ledning inom bibliotekssektorn

Syftet med nätverket för informationsbaserad ledning inom bibliotekssektorn är att få till stånd mer diskussion om utvecklingen av bibliotekens verksamhet och större kunskap om vad som avses med informationsbaserad ledning.

 

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.