Aktuellt

Arrangörer av utbildning på andra stadiet kan ansöka om Studier i rörelse -understöd

Syftet med utvecklingsunderstödet är att främja en motionsinriktad verksamhetskultur inom gymnasie- och yrkesutbildning. Ansökningstiden börjar 30.1.2019 och går ut 8.3.2019 kl. 16.15.

En uppdatering för år 2019 av det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården har publicerats

I tillsynsprogrammets del I anges grunderna och målen som är riktgivande för hela tillsynsprogramperioden. I del II fastställer Valvira och regionförvaltningsverket årligen tillsynsobjekten för den planenliga tillsynen som väljs utgående från en riskbedömning.

Lagen om småbarnspedagogik förnyades – vilka uppgifter ska privata daghem meddela myndigheterna innan verksamheten inleds eller ändras?

Privata daghem lämnar in sina handlingar till kommunen. När kommunen godkänt handlingarna och inspekterat daghemmet, undertecknar kommunen anmälan och skickar den med bilagor till regionförvaltningsverket.

just nu

RFV i Twitter