Aktuellt

Förbättringar behövs i ordnandet av studerandehälsovården

Tillgången till studerandehälsovård uppfyller inte fullt ut de krav som ställs i lagstiftningen. Brister förekommer till exempel i hur mentalvårdstjänster ordnas och statistikförs.

Regionala möten för stärkande av samarbetet mellan barnskyddet och barn- och ungdomspsykiatrin startar i februari

20.2.2020 Varkaus, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
25.2.2020 Uleåborg, Regionförvaltningsverket i Norra Finland 

En bot hjälper privata serviceproducenter inom social- och hälsovården att fylla i verksamhetsberättelsen

Botten finns tillgänglig på Valveri.fi dygnet runt fram till 29.2.2020.

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.