Aktuellt

Regionförvaltningsverket erbjuder chatt-tjänst för dem som ansöker om statsunderstöd för det uppsökande ungdomsarbetet och biblioteksväsendet

 När det gäller ansökningar som rör biblioteksväsendet kan man vända sig till chatten vardagar 16–31.10 kl. 13–16 och när det gäller det uppsökande ungdomsarbetet är chatten öppen 23–31.10 kl. 13–16.

Förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2018 inlämnas senast 3.11.2017

Regionförvaltningsverken begär in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2018 i respektive region. Antalet barn är ingen avgörande grund för att bli beviljad en morsdagsmedalj. 

Har Rosa och Nasse en trygg resa? Regionförvaltningsverket beviljar djurtransporttillstånd för professionell verksamhet

 Eftersom djurtransport är ett yrke är det fråga om kommersiell djurtransport. All förflyttning av djur med transportmedel är djurtransport. 

 

just nu

RFV i Twitter