Kuvituskuva

Elektronisk ärendehantering för hälso- och socialvård (valvira.fi)
  

Aktuellt

Utbildningen om webbtillgänglighet

Sakkunniga från regionförvaltningsverket och finansministeriet kommer att redogöra för huvuddragen i lagstiftningen om webbtillgänglighet och kraven enligt webbtillgänglighetsdirektivet. Dessutom ges konkreta exempel på tillgänglighet på webben ur olika synvinklar.

Dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2019

Regionförvaltningsverken begär att förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2019 lämnas in senast 2.11.2018.

Bibliotekens användare är mycket nöjda med tjänsterna

Bibliotekens användare är mycket nöjda med tjänsterna. Biblioteket har mycket (svenska svarsprocenter till höger):
- förbättrat livskvaliteten (85 % - 73 %)
- erbjudit inspiration till fritid och hobbyer (77% - 65 %)
- hjälpt att hitta behövlig information (75 % - 67 %)-
- ökat läsandet (59% - 52 %).

just nu

RFV i Twitter