Aktuellt

Servering, detaljhandel med och marknadsföring av alkoholdrycker – vad förändras 1.3.2018?

Den nya alkohollagen träder i kraft i sin helhet 1.3.2018. Genom den nya lagen avvecklas detaljerad reglering särskilt i fråga om servering av alkoholdrycker. Uppraterat 1.3.2018 (Valviras nyhet)

Infotillfälle om totalreformen av alkohollagstiftningen, videoupptagning, Vasa 22.2.2018

Videons längd 1:50. Videon är uppdelad i flera avsnitt.

Att ladda videon kan ta en stund.

 

Utvecklingsbidrag för grundskolor inom programmet Skolan i rörelse läsåret 2018–2019

Syftet med bidragen är att gynna en motionsinriktad verksamhetskultur i grundskolan. Ansökningstiden går ut 9.3.2018 kl. 16.15. Chatten är öppen vardagar under perioden, 5 - 9 mars 2018 kl. 13–16.

just nu

RFV i Twitter