Aktuellt

Rabies hittades hos fladdermus i Leppävirta

Hos en fladdermus (mustaschfladdermus, Myotis mystacinus) som sänts från Leppävirta till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning konstaterades viruset fladdermusrabies. ­Enligt de preliminära undersökningarna är det fråga om en ny, tidigare oidentifierad virusart och det är inte fråga om samma art som de fladdermusrabiesvirus som tidigare har konstaterats hos vattenfladdermöss i Åboregionen och Ingå.

Arbetarskyddsprojektet styr vårdreformsföretag till att iaktta lagstadgade arbetsgivarskyldigheter

Osäkerheten kring iakttagandet av arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter förbrukar för tillfället onödig energi på ett flertal privata företag inom social- och hälsovårdsbranschen.

Normala tillägg hör till lönen för sommarjobb

Sommarjobbssäsongen går mot sitt slut. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att det lönar sig att kontrollera anställningsvillkoren än en gång när arbetet upphör, åtminstone när det gäller lönen och arbetsintyget.

 

just nu

RFV i Twitter