Aktuellt

Nu kan man ansöka om vattenhushållnings- och miljötillstånd via en e-tjänst

Torsdagen den 18 maj 2017 offentliggörs en tillståndstjänst för miljöärenden där man elektroniskt kan ansöka om vattenhushållnings- och miljötillstånd hos regionförvaltningsverken, som är statliga tillståndsmyndigheter.

Kossorna ut – RFV övervakar!

Mjölkkor och kvigor som uppföds huvudsakligen för mjölkproduktion och som hålls uppbundna, ska under minst 60 dagar släppas ut på bete eller beredas någon annan ändamålsenlig plats för rastning under en period som börjar den 1 maj och slutar den 30 september.

Lämna in tillståndsansökan nu – undvik sommarens torraste festival!

Under våren och försommaren kommer det in dubbelt, till och med tredubbelt så många tillståndsansökningar som under vintermånaderna. Därför påminner vi nu om att ansökningar om serveringstillstånd för sommarens tillfälliga evenemang så fort som möjligt bör skickas till regionförvaltningsverket.

 

just nu

RFV i Twitter