Aktuellt

 

Normala tillägg hör till lönen för sommarjobb

Sommarjobbssäsongen går mot sitt slut. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att det lönar sig att kontrollera anställningsvillkoren än en gång när arbetet upphör, åtminstone när det gäller lönen och arbetsintyget.

 

 

Reviderad lag: tillförlitligheten hos förmedlingsrörelsernas ansvarspersoner och innehavare ska bedömas

Nuförtiden görs en tillförlitlighetsbedömning av den ansvariga föreståndaren men också av företagets ansvarspersoner och personer vars ägande- eller bestämmanderätt i företaget överstiger 25 procent. Granskningen av uppgifterna görs med stöd av den nya 5 a § i lagen om förmedlingsrörelser.

 

Nu kan man ansöka om vattenhushållnings- och miljötillståndvia en e-tjänst

Torsdagen den 18 maj 2017 offentliggörs en tillståndstjänst för miljöärenden där man elektroniskt kan ansöka om vattenhushållnings- och miljötillstånd hos regionförvaltningsverken, som är statliga tillståndsmyndigheter.

   

 

just nu

RFV i Twitter