Aktuellt

Förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2018 inlämnas senast 3.11.2017

Regionförvaltningsverken begär in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2018 i respektive region. Antalet barn är ingen avgörande grund för att bli beviljad en morsdagsmedalj. 

Har Rosa och Nasse en trygg resa? Regionförvaltningsverket beviljar djurtransporttillstånd för professionell verksamhet

 Eftersom djurtransport är ett yrke är det fråga om kommersiell djurtransport. All förflyttning av djur med transportmedel är djurtransport. 

Rabies hittades hos fladdermus i Leppävirta

Hos en fladdermus (mustaschfladdermus, Myotis mystacinus) som sänts från Leppävirta till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning konstaterades viruset fladdermusrabies. ­Enligt de preliminära undersökningarna är det fråga om en ny, tidigare oidentifierad virusart och det är inte fråga om samma art som de fladdermusrabiesvirus som tidigare har konstaterats hos vattenfladdermöss i Åboregionen och Ingå.

 

just nu

RFV i Twitter