Aktuellt

Diskussionsarena bidrog till tillsynen över hemtjänster för äldre

Regionförvaltningsverket i Norra Finland och Valvira ordnade 21.5.2018 en regional sammankomst i Uleåborg, en s.k. diskussionsarena för klienter, där äldre som anlitar tjänster som ges hemma fick möjlighet att direkt påverka utvecklingen av tillsyn och styrning. Innehållet i och kvaliteten hos vården och omsorgen diskuterades livligt under sammankomsten. 

Ska ni servera alkohol på en festival i sommar? – Ansök om tillstånd i tid

Skicka in ansökningarna om tillstånd för alkoholservering på sommarens evenemang till regionförvaltningsverket så fort som möjligt.

just nu

RFV i Twitter