Aktuellt

Regionförvaltningsverket i Tammerfors har flyttat

Regionförvaltningsverkets kontor i Tammerfors har flyttat.
Ny besöksadress är: Yliopistonkatu 38, postboxen PB 272 ändras inte

Meröppet och e-material har gjort bibliotekens tjänster mer tillgängliga

Antalet bibliotek har hållits nästan oförändrat, men i och med att biblioteken som håller meröppet har blivit fler har antalet öppettimmar ökat betydligt på ett år. Ökningen jämfört med året innan var 7 %, medan meröppettiderna ökade med så mycket som 54 %.

Infomöten till aktörer inom resebranschen om förnyandet av paketreselagstiftningen

Konkurrens- och konsumentverket och regionförvaltningsverken ordnar infomöten för aktörer inom resebranschen om den nya paketreselagstiftningen. Mötena hålls på finska i Rovaniemi, Tammerfors, Kuopio, Åbo, Uleåborg och Helsingfors.
 

just nu

RFV i Twitter