Aktuellt

Regionförvaltningsverken, Valvira och kommunerna samarbetar vid tillsynen av småbarnspedagogik

Lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft i september 2018 innebar att kommunerna fick nya skyldigheter.

Arrangörer av utbildning på andra stadiet kan ansöka om Studier i rörelse -understöd

Syftet med utvecklingsunderstödet är att främja en motionsinriktad verksamhetskultur inom gymnasie- och yrkesutbildning. Ansökningstiden börjar 30.1.2019 och går ut 8.3.2019 kl. 16.15.

En uppdatering för år 2019 av det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården har publicerats

I tillsynsprogrammets del I anges grunderna och målen som är riktgivande för hela tillsynsprogramperioden. I del II fastställer Valvira och regionförvaltningsverket årligen tillsynsobjekten för den planenliga tillsynen som väljs utgående från en riskbedömning.

just nu

RFV i Twitter