Aktuellt

Elektronisk ärendehantering infördes 9.11.2017 för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster

 Elektronisk ärendehantering har tagits i bruk i tillstånds- och anmälningsärenden för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövare.
Länken till e-tjänsten

Sexuella trakasserier kommer sällan till arbetarskyddsmyndighetens kännedom

Arbetarskyddsmyndighetens tröskel för att inleda tillsyn när en arbetstagare upplever sig utsättas för sexuella trakasserier är låg

Utvecklingsbidrag för lokalt utvecklande av en motionsinriktad livsstil

Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att lokala utvecklingsbidrag för en motionsinriktad livsstil finns att söka för år 2018 för motions- och idrottsprojekt som syftar till att främja hälsa och välbefinnande.

   

 

just nu

RFV i Twitter