Aktuellt

Se våra informationsfilmer om den nya alkohollagen!

Den 1 mars 2018 trädde den nya alkohollagen i kraft. Vilka ändringar för den med sig? Du kan lära dig mer om detta på tio minuter genom att titta på våra informationsfilmer.

De allmänna biblioteken fick statsunderstöd för utvecklingsprojekt

Regionförvaltningsverket har beviljat de allmänna biblioteken statsunderstöd för försöks- och utvecklingsverksamhet.
Sydvästra Finland|Södra Finland|Västra och Inre Finland| På finska: Lappland|Norra Finland|Östra Finland

Infomöten till aktörer inom resebranschen om förnyandet av paketreselagstiftningen

Konkurrens- och konsumentverket och regionförvaltningsverken ordnar infomöten för aktörer inom resebranschen om den nya paketreselagstiftningen. Mötena hålls på finska i Rovaniemi, Tammerfors, Kuopio, Åbo, Uleåborg och Helsingfors.
 

just nu

RFV i Twitter