Aktuellt

Meröppet och e-material har gjort bibliotekens tjänster mer tillgängliga

Antalet bibliotek har hållits nästan oförändrat, men i och med att biblioteken som håller meröppet har blivit fler har antalet öppettimmar ökat betydligt på ett år. Ökningen jämfört med året innan var 7 %, medan meröppettiderna ökade med så mycket som 54 %.

Se våra informationsfilmer om den nya alkohollagen!

Den 1 mars 2018 trädde den nya alkohollagen i kraft. Vilka ändringar för den med sig? Du kan lära dig mer om detta på tio minuter genom att titta på våra informationsfilmer.

Infomöten till aktörer inom resebranschen om förnyandet av paketreselagstiftningen

Konkurrens- och konsumentverket och regionförvaltningsverken ordnar infomöten för aktörer inom resebranschen om den nya paketreselagstiftningen. Mötena hålls på finska i Rovaniemi, Tammerfors, Kuopio, Åbo, Uleåborg och Helsingfors.
 

just nu

RFV i Twitter