Aktuellt

Kom och testa e-tjänsten för miljö- och vattentillstånd

Vi söker kundtestare till den e-tjänst för miljö- och vattentillstånd som kommer att tas i bruk i början av 2020. 

Konsekvenserna av poststrejken för ärenden hos regionförvaltningsverken

Finlands Post- och Logistikunion PAU har meddelat om fackliga stridsåtgärder 11 - 24.11.2019. För regionförvaltningsverkens del påverkar poststrejken inte inledandet av ärenden om ärendet uträttas elektroniskt eller personligen i vårt kontor.

Intensivkontroll i Helsingfors hamnar: olaglig handel med sällskapsdjur fortfarande ett problem i Finland

I Finland är olaglig handel med sällskapsdjur och valpfabriker fortfarande ett problem, och endast en liten del av dem kommer till myndigheternas kännedom, bedömer länsveterinär Sari Haikka.

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.

Pressmeddelanden

Experter inom undervisning samlades vid säkerhetsforumet i Björneborg

(Sydvästra Finland)

Nätverk och multiprofessionellt samarbete är viktiga faktorer för läroverkens säkerhet. Vid säkerhetsforumet i Sydvästra Finland diskuterade man säkerhet från flera vinklar, den fysiska, psykiska och sociala. 
 
Säkerhetsnätverket för uppväxt- och inlärningssamfunden i Sydvästra Finland ordnade det i ordningen andra Säkerhetsforumet i Ytterö i Björneborg 8–9.10.2019. I evenemanget deltog framför allt personal inom grundläggande utbildning, men också inom till exempel småbarnspedagogik och yrkesinriktad utbildning. 
 
Under det två dagar långa evenemanget berörde man mobbning vid flera tal. Kriminalöverkonstapel Teemu Huttunen berättade att man i Björneborgs multiprofessionella Ankkuri-team har upptäckt att man genom att stöda familjerna kan hjälpa stoppa mobbning. Mobbning sker sällan endast fysiskt eller i skolan.
 
Barnombudsman Elina Pekkarinen påpekade att fastän den strukturella säkerheten ökar så minskar den upplevda säkerheten. Enligt den nyaste skolhälsoenkäten har känslan av samhörighet minskat bland skoleleverna. Att ingripa i utanförskap förbättrar säkerheten. Pekkarinen lyfte fram flera sätt för att förbättra barnens och ungas säkerhet, dessa var bl.a. stöd för föräldraskap samt multiprofessionellt samarbete.
 
Kaarinan nuorisoteatteris föreställning "Meganin tarina" tog ställning till mobbning med hjälp av konst. Pjäsen baserar sig på verkliga händelser där en 14 år gammal mobbad flicka begår självmord.

Säkerhetsnätverket fungerar också i sociala medier

Vid forumet hörde man bland annat polisens och räddningsverkets aktuella hälsningar samt aktualitetsöversikter om till exempel det digitala systemet för säkerhetskommunikation och planeringsanvisningen för säkerhet i daghem och skolor. Den största delen av forumets utbildningsmaterial hittar man i regionförvaltningsverkets evenemangskalender och dessa kan utnyttjas. 
 
För experter som är intresserade av säkerhetsfrågor i skolor och läroverk finns också Facebook-gruppen "Turvallinen opinpolku – Trygg lärstig" där det finns aktuell information.
 
Regionförvaltningsverken har samlat ihop säkerhetsnätverk för uppväxt- och inlärningssamfund inom sina egna verksamhetsområden, i dessa hanteras aktuella säkerhetsärenden. Ytterligare information om nätverken kan man be från varje regionförvaltningsverks bildnings- och kulturväsende. Säkerhetsforumet som arrangerades i Björneborg var årets viktigaste evenemang för nätverket i Sydvästra Finland. 

Ytterligare information: