Aktuellt

Läs våra svar på vanliga frågor om corona och regionförvaltningsverket på vår webbsida: Vanliga frågor - coronaviruset COVID-19  


Regionförvaltningsverken fattade beslut om sammankomstbegränsningarna för sommarens tillställningar den 19 maj

Den 19 maj fattade regionförvaltningsverken beslut om sammankomstbegränsningarna för sommarens evenemang. Besluten träder i kraft den 1 juni och syftet med besluten är att förhindra att coronaviruset sprids i Finland. I besluten förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer. Enligt besluten är dock sammankomster med 50–500 personer möjliga om man följer specialarrangemang som säkerställer deltagarnas säkerhet.


Begränsningar av offentliga tillställningar och offentliga sammankomster till och med den 31 maj

I enlighet med beslut som regionförvaltningsverken meddelade den 8 maj är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 10 personer förbjudna till och med den 31 maj 2020.


Myndigheternas ansvar vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar

På social- och hälsovårdsministeriets (SHM) webbsida finns det en beskrivning av myndigheternas ansvarsfördelning gällande bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden. De samlar in information om beredskapen, styr och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. På ministeriernas begäran sammanställer regionförvaltningsverken en enhetlig bild av läget i regionerna.


Följ aktivt med myndigheternas meddelanden om coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger anvisningar om de åtgärder som krävs på grund av coronavirusepidemin. THL uppdaterar hela tiden sin webbplats med anvisningar för att förhindra smitta och senaste nytt om var sjukdomen förekommer. 

Andra anvisningar:

Telefonrådgivning

En ny telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Om du misstänker smitta ska du per telefon ta kontakt med jouren vid sjukhuset eller hälsocentralen i din region.

Finlands Röda Kors har också öppnat en landsomfattande samtalstjänst där du kan diskutera oro och bekymmer som orsakats av coronavirusepidemin. De som svarar är frivilliga som utbildats för att ge psykiskt stöd, tjänsten är öppen måndagar till fredagar klockan 9−21, telefonnumret är 0800 100 200. Samtalstjänsten är gratis, servicen ges på finska.

Uträttningen av ärenden hos regionförvaltningsverken

Vi rekommenderar att ärenden sköts elektroniskt.

Meddelande om utträttningen 19.3.2020 | Kundservicen i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands kontor

Pressmeddelanden

Experter inom undervisning samlades vid säkerhetsforumet i Björneborg

(Sydvästra Finland)

Nätverk och multiprofessionellt samarbete är viktiga faktorer för läroverkens säkerhet. Vid säkerhetsforumet i Sydvästra Finland diskuterade man säkerhet från flera vinklar, den fysiska, psykiska och sociala. 
 
Säkerhetsnätverket för uppväxt- och inlärningssamfunden i Sydvästra Finland ordnade det i ordningen andra Säkerhetsforumet i Ytterö i Björneborg 8–9.10.2019. I evenemanget deltog framför allt personal inom grundläggande utbildning, men också inom till exempel småbarnspedagogik och yrkesinriktad utbildning. 
 
Under det två dagar långa evenemanget berörde man mobbning vid flera tal. Kriminalöverkonstapel Teemu Huttunen berättade att man i Björneborgs multiprofessionella Ankkuri-team har upptäckt att man genom att stöda familjerna kan hjälpa stoppa mobbning. Mobbning sker sällan endast fysiskt eller i skolan.
 
Barnombudsman Elina Pekkarinen påpekade att fastän den strukturella säkerheten ökar så minskar den upplevda säkerheten. Enligt den nyaste skolhälsoenkäten har känslan av samhörighet minskat bland skoleleverna. Att ingripa i utanförskap förbättrar säkerheten. Pekkarinen lyfte fram flera sätt för att förbättra barnens och ungas säkerhet, dessa var bl.a. stöd för föräldraskap samt multiprofessionellt samarbete.
 
Kaarinan nuorisoteatteris föreställning "Meganin tarina" tog ställning till mobbning med hjälp av konst. Pjäsen baserar sig på verkliga händelser där en 14 år gammal mobbad flicka begår självmord.

Säkerhetsnätverket fungerar också i sociala medier

Vid forumet hörde man bland annat polisens och räddningsverkets aktuella hälsningar samt aktualitetsöversikter om till exempel det digitala systemet för säkerhetskommunikation och planeringsanvisningen för säkerhet i daghem och skolor. Den största delen av forumets utbildningsmaterial hittar man i regionförvaltningsverkets evenemangskalender och dessa kan utnyttjas. 
 
För experter som är intresserade av säkerhetsfrågor i skolor och läroverk finns också Facebook-gruppen "Turvallinen opinpolku – Trygg lärstig" där det finns aktuell information.
 
Regionförvaltningsverken har samlat ihop säkerhetsnätverk för uppväxt- och inlärningssamfund inom sina egna verksamhetsområden, i dessa hanteras aktuella säkerhetsärenden. Ytterligare information om nätverken kan man be från varje regionförvaltningsverks bildnings- och kulturväsende. Säkerhetsforumet som arrangerades i Björneborg var årets viktigaste evenemang för nätverket i Sydvästra Finland. 

Ytterligare information: