Nyheter

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning har redan betjänat över än 15 000 kunder

Nu når kunderna, oberoende varifrån i Finland de ringer, alltid en sakkunnig arbetarskyddsmyndighet under tjänstetid. Tjänsten ger anvisningar och råd i frågor om såväl anställningsvillkor, säkerheten i arbetet liksom också i frågor som gäller trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Det går också bra att begära tillsyn via rådgivningen.

Regionförvaltningsverket ger anvisningar gällande bekämpning av terrorismfinansiering

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har gett ut en anvisning för bekämpning av terrorismfinansiering. Anvisningen är riktad till dem som regionförvaltningsverket övervakar enligt penningtvättslagen. Målet är att hjälpa dem som RFV i Södra Finland övervakar att bedöma vilka risker för finansiering av terrorism som eventuellt är förknippade med den egna verksamheten och hur man kan förhindra att riskerna realisera

Tillsynsprogrammet för social- och hälsovården omsätts i praktiken – Valvira och Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland gjorde ett styrnings- och utvärderingsbesök till akutmottagningen Acuta i Tammerfors

Besöket var ett led i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården. Tillsynen över jourverksamheten är ett av insatsområdena i den planenliga tillsynen år 2016. Orsaken är att klient- och patientriskerna är höga inom jourverksamheten, dels på basis av myndigheternas observationer och dels på grund av verksamhetens karaktär...

 

Mera pressmeddelanden

 

just nu

RFV i Twitter