Nyheter

Öppen data och statistiska data finns på magistraternas webbplats

I det öppna data som nu publicerats ingår uppgifter om följande register: registret över förmynderskapsärenden, registret över gåvoärenden, registret över äktenskapsförordsärenden och vigselrättsregistret. Uppgifterna finns på sidan Öppna data och statistik på webbplatsen.

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning har redan betjänat över än 15 000 kunder

Nu når kunderna, oberoende varifrån i Finland de ringer, alltid en sakkunnig arbetarskyddsmyndighet under tjänstetid. Tjänsten ger anvisningar och råd i frågor om såväl anställningsvillkor, säkerheten i arbetet liksom också i frågor som gäller trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Det går också bra att begära tillsyn via rådgivningen.

Regionförvaltningsverket ger anvisningar gällande bekämpning av terrorismfinansiering

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har gett ut en anvisning för bekämpning av terrorismfinansiering. Anvisningen är riktad till dem som regionförvaltningsverket övervakar enligt penningtvättslagen. Målet är att hjälpa dem som RFV i Södra Finland övervakar att bedöma vilka risker för finansiering av terrorism som eventuellt är förknippade med den egna verksamheten och hur man kan förhindra att riskerna realisera

 

Mera pressmeddelanden

 

just nu

RFV i Twitter