Aktuellt

Från början av mars kan samkönade par vigas på magistraterna

Ändringar i äktenskapslagen och lagen om registrerat partnerskap träder i kraft i början av mars. Därefter är det inte längre möjligt att registrera ett partnerskap i Finland, utan personer av samma kön kan ingå äktenskap.

Verksamhetsberättelser för år 2016 ska lämnas senast 28.8.2017

Förmedlare av person-till-person-lån ska registrera sig i regionförvaltningsverkets register

Aktörer som den 1 januari 2017 bedriver förmedling av person-till-person-lån ska göra en registeranmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland senast den 30 juni 2017. Kreditgivare som är införda i kreditgivarregistret överförs automatiskt till det nya registret.

 

just nu

RFV i Twitter