Aktuellt

Regionförvaltningsverket riktar en enkät till sina tillståndskunder 12.12.2018−15.3.2019

Med kundenkäten samlas information om tillståndstjänsterna för alkoholförvaltningen, näringstillsynen, socialvården, hälso- och sjukvården och miljö- och hälsoskyddet. Varken arbetarskyddet eller miljötillstånden ingår i enkäten.

Anställd vet vilken kemikalie du använder!

Anställda bör veta vilka kemikalier de använder, hur man använder kemikalierna säkert och vad man ska göra om man utsätts för kemikalier. Arbetsgivaren är ansvarig för att de anställda har den nödvändiga kunskapen och kompetensen.

Utbildningen om webbtillgänglighet

Sakkunniga från regionförvaltningsverket och finansministeriet kommer att redogöra för huvuddragen i lagstiftningen om webbtillgänglighet och kraven enligt webbtillgänglighetsdirektivet. Dessutom ges konkreta exempel på tillgänglighet på webben ur olika synvinklar.

just nu

RFV i Twitter