Aktuellt

Lämna in tillståndsansökan nu – undvik sommarens torraste festival!

Under våren och försommaren kommer det in dubbelt, till och med tredubbelt så många tillståndsansökningar som under vintermånaderna. Därför påminner vi nu om att ansökningar om serveringstillstånd för sommarens tillfälliga evenemang så fort som möjligt bör skickas till regionförvaltningsverket.

Den nya bibliotekslagen och Finlands jubileumsår syns i bibliotekens utvecklingsprojekt

Regionförvaltningsverken har beviljat statsunderstöd bland annat för meröppna bibliotek och bibliotekens utvecklings- och experimentverksamhet.

Norra Finland (på finska) | Sydvästra Finland | Södra Finland | Västra och Inre Finland| Östra Finland (på finska)

Intensifierad arbetarskyddstillsyn av företag inom social- och hälsovårdssektorn

Syftet med tillsynsprojektet är att förebygga fysisk och psykosocial arbetsbelastning som äventyrar arbetstagarnas hälsa. Genom projektet vill vi genom att övervaka att de lagstadgade arbetsgivarskyldigheterna fullgörs också stödja en jämlik konkurrens mellan företagen.

 

just nu

RFV i Twitter