Tvättä händerna och stoppa smittor, En liten gärning med stor betydelse.

Aldo-chatbot banner - Kundrådgivare i frågår om alkoholtillstånd

Tillstånds- och informationstjänsten banner - Vatten- och miljötillstånd

Regionförvaltningsverket i sociala medier banner - Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

aluehallintovirasto.blog banner

Banner till Valviras e-tjänster
Banner till Patio-service  

AKTUELLT

Läs våra svar på vanliga frågor om corona och regionförvaltningsverket på vår webbsida: Vanliga frågor - coronaviruset COVID-19  


Coronainformationen (restauranger, evenemang)

  • e-postadressen koronainfo@avi.fi
  • telefonnumret  0295 016 666, må-fr kl. 8–11.30 och 12.30–16

Frågor gällande restaurangverksamheten


22.9.2020: Besluten om begränsningar av sammankomster i oktober har meddelats

I oktober är det fortfarande viktigt att se till att det är tryggt att delta i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Tillställningar för mer än 50 personer får ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus om man följer anvisningarna om avstånd och hygienrutiner. 

Mer information: 

 

Myndigheternas ansvar vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar

På social- och hälsovårdsministeriets (SHM) webbsida finns det en beskrivning av myndigheternas ansvarsfördelning gällande bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden. De samlar in information om beredskapen, styr och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. På ministeriernas begäran sammanställer regionförvaltningsverken en enhetlig bild av läget i regionerna.


Följ aktivt med myndigheternas meddelanden om coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger anvisningar om de åtgärder som krävs på grund av coronavirusepidemin. THL uppdaterar hela tiden sin webbplats med anvisningar för att förhindra smitta och senaste nytt om var sjukdomen förekommer. 

Andra anvisningar:


Uträttningen av ärenden hos regionförvaltningsverken

Vi rekommenderar att ärenden sköts elektroniskt.

Meddelande om utträttningen 19.3.2020 | Kundservicen i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands kontor

PRESSMEDDELANDEN