Nyheter

Rekommendationen gällande tillgången till allmänna bibliotek är publicerad

Bibliotekstjänsterna är avsedda för hela befolkningen. Rekommendationen ger tips för hur tillgången och tjänsternas användbarhet kan förbättras. Guiden informerar om centrala aktörer vars erfarenhetsexpertis det vore värt att använda i kommunerna. Rekommendationen kommer senare att publiceras också på svenska. Rekommendationen kan laddas ner gratis (på finska) från Kommunförbundets bokhandel (tillgänglig PDF)

Statsunderstöd för unga kulturgruppers framträdanden utomlands finns att söka

Ansökningstiden går ut fredag 12.8.2016 kl. 16.15. Understödet ska i första hand riktas till kostnaderna som uppkommer av ungdomarnas resor (från gruppens hemort till destinationslandet och resorna där).

Kommunala och regionala skillnader i tillgången till basservice för barn och unga

Regionförvaltningsverken har utvärderat tillgängligheten till kommunal basservice för barn och unga år 2015. I basservicen ingår till exempel utbudet av kultur och bibliotek, idrottsmöjligheter, mentalvården och förskole- och grundläggande utbildning. Utgående från basserviceutvärderingen kan man dra slutsatsen att det finns regionala och kommunala skillnader i utgångsläget för stöd till barns och ungas uppväxt och utveckling.

Länkar till regionala resultat av basserviceutvärderingen:
Lappland|Norra Finland|Sydvästra Finland|Södra Finland|Västra och Inre Finland|Östra Finland|

På webbadressen patio.fi finns regionförvaltningsverkens centrala utvärderingar om det regionala läget inom basservicen år 2015.

 

Mera pressmeddelanden

 

just nu

RFV i Twitter