Nyheter

Jordgubbsplockare har också rätt till företagshälsovård

Bärplockning omfattas av Landsbygdsnäringarnas kollektivavtal. I kollektivavtalet bestäms bland annat vilken arbetstid som ska följas, lönerna och semesterersättningarna. Ett arbetsavtal som ingåtts skriftligt utesluter eventuella oklarheter. Därför lönar det sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal.

Allmänna bibliotek bevarar sin popularitet

Under 2015 besöktes de allmänna biblioteken i kommuner och städer på så där 50 miljoner gånger och på så där 90 miljoner verk lånades ut. Också deltagarantalet i evenemangen har stigit. En annan stigande trend är den ökade användningen av e-böcker.

Den riksomfattande utvärderingsrapporten över basservicen 2015 är klar - temat är service för barn och unga

Basserviceutvärderingen nu elektronisk. Regionförvaltningsverken har igen utvärderat tillgången till basservice och gjort upp en rapport för år 2015. Den föregående utvärderingen är gjord för två år sedan.

 

Mera pressmeddelanden

 

just nu

RFV i Twitter