Aktuellt

RFVn har fastställt sin vision för klientservice: klientinriktade tjänster på ett smidigt sätt

Grunden för RFVns klientinriktade verksamhet bildas av RFVns klienters behov och RFVns samhälleliga genomslagskraft och effektivitet. Samtidigt stöds personerna till att vara aktiva och minska klienternas administrativa börda.

Mycket ska förbättras när det gäller arbetssäkerheten vid byggnadssanering

Det har hittills genomförts sammanlagt cirka 1 300 inspektioner. Det har meddelats cirka 1 900 anvisningar och drygt 100 uppmaningar. Antalet inspektioner i samband med vilka det inte meddelades förpliktelser alls uppgick till knappt tvåhundra.

Ändringar i avgifterna för tillstånd och registrering av tillhandahållare av privat socialvård och hälso- och sjukvård

Förordningen som gäller år 2017 innebär förhöjningar i vissa avgifter som tas ut för tillstånd, registrering och andra avgifter i samband med privat socialvård. Årsavgiften för privat hälso- och sjukvård sjunker men i övrigt sker inga ändringar i avgifterna för hälso- och sjukvård.

 

just nu

RFV i Twitter