Aktuellt

Ändringar i avgifterna för tillstånd och registrering av tillhandahållare av privat socialvård och hälso- och sjukvård

Förordningen som gäller år 2017 innebär förhöjningar i vissa avgifter som tas ut för tillstånd, registrering och andra avgifter i samband med privat socialvård. Årsavgiften för privat hälso- och sjukvård sjunker men i övrigt sker inga ändringar i avgifterna för hälso- och sjukvård.

Från början av mars kan samkönade par vigas på magistraterna

Ändringar i äktenskapslagen och lagen om registrerat partnerskap träder i kraft i början av mars. Därefter är det inte längre möjligt att registrera ett partnerskap i Finland, utan personer av samma kön kan ingå äktenskap.

Verksamhetsberättelser för år 2016 ska lämnas senast 28.8.2017

 

just nu

RFV i Twitter