Aktuellt

Regionförvaltningsverket riktar en enkät till sina tillståndskunder 12.12.2018−15.3.2019

Med kundenkäten samlas information om tillståndstjänsterna för alkoholförvaltningen, näringstillsynen, socialvården, hälso- och sjukvården och miljö- och hälsoskyddet. Varken arbetarskyddet eller miljötillstånden ingår i enkäten.

Planerna för egenkontroll av detaljhandel med eller servering av alkoholdrycker ska upprättas före 31.12.2018

Serverings- och detaljhandelsställenas planer för egenkontroll ska vara färdiga senast den 31 december 2018. Skyldigheten att upprätta en plan för egenkontroll gäller dem som har ett giltigt detaljhandels- eller serveringstillstånd för alkoholdrycker. Den nya alkohollagen trädde i kraft den 1 mars 2018

Utbildningen om webbtillgänglighet

Sakkunniga från regionförvaltningsverket och finansministeriet kommer att redogöra för huvuddragen i lagstiftningen om webbtillgänglighet och kraven enligt webbtillgänglighetsdirektivet. Dessutom ges konkreta exempel på tillgänglighet på webben ur olika synvinklar.

just nu

RFV i Twitter