Nyheter

Ordensförslagen från regionförvaltningsverken till social- och hälsovårdsministeriet senast 31.7.2016

Social- och hälsovårdsministeriet har bett att regionförvaltningsverken ska ge sina ordensförslag till ministeriet inom juli månad. Regionförvaltningsverken (RFV) har under våren samlat in förslag från sina regioner på mottagare av utmärkelsetecken som utdelas på självständighetsdagen.

Rekommendationen gällande tillgången till allmänna bibliotek är publicerad

Bibliotekstjänsterna är avsedda för hela befolkningen. Rekommendationen ger tips för hur tillgången och tjänsternas användbarhet kan förbättras. Guiden informerar om centrala aktörer vars erfarenhetsexpertis det vore värt att använda i kommunerna. Rekommendationen kommer senare att publiceras också på svenska. Rekommendationen kan laddas ner gratis (på finska) från Kommunförbundets bokhandel (tillgänglig PDF)

Statsunderstöd för unga kulturgruppers framträdanden utomlands finns att söka

Ansökningstiden går ut fredag 12.8.2016 kl. 16.15. Understödet ska i första hand riktas till kostnaderna som uppkommer av ungdomarnas resor (från gruppens hemort till destinationslandet och resorna där).

 

Mera pressmeddelanden

 

just nu

RFV i Twitter