Nyheter

Tillsynsprogrammet för social- och hälsovården omsätts i praktiken – Valvira och Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland gjorde ett styrnings- och utvärderingsbesök till akutmottagningen Acuta i Tammerfors

Besöket var ett led i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården. Tillsynen över jourverksamheten är ett av insatsområdena i den planenliga tillsynen år 2016. Orsaken är att klient- och patientriskerna är höga inom jourverksamheten, dels på basis av myndigheternas observationer och dels på grund av verksamhetens karaktär...

Rekommendationen gällande tillgången till allmänna bibliotek är publicerad

Bibliotekstjänsterna är avsedda för hela befolkningen. Rekommendationen ger tips för hur tillgången och tjänsternas användbarhet kan förbättras. Guiden informerar om centrala aktörer vars erfarenhetsexpertis det vore värt att använda i kommunerna. Rekommendationen kommer senare att publiceras också på svenska. Rekommendationen kan laddas ner gratis (på finska) från Kommunförbundets bokhandel (tillgänglig PDF)

 

Mera pressmeddelanden

 

just nu

RFV i Twitter