Aktuellt

Regionförvaltningsverken lyckades med sin grunduppgift, - RFVns bokslut 2016 är klart

Regionförvaltningsverkens resursanvändning var kontrollerad och ansvarsfull. Särskilt ökade antalet klagomål gällande tjänster inom hälso- och sjukvård. Antalet ansökningar om alkoholtillstånd var nästan 10 000 st. Arbetarskyddsinspektioner gjordes cirka 28 200 stycken. Hela bokslutsmaterialet finns i Patio.

RFVn har fastställt sin vision för klientservice: klientinriktade tjänster på ett smidigt sätt

Grunden för RFVns klientinriktade verksamhet bildas av RFVns klienters behov och RFVns samhälleliga genomslagskraft och effektivitet. Samtidigt stöds personerna till att vara aktiva och minska klienternas administrativa börda.

Mycket ska förbättras när det gäller arbetssäkerheten vid byggnadssanering

Det har hittills genomförts sammanlagt cirka 1 300 inspektioner. Det har meddelats cirka 1 900 anvisningar och drygt 100 uppmaningar. Antalet inspektioner i samband med vilka det inte meddelades förpliktelser alls uppgick till knappt tvåhundra.

 

just nu

RFV i Twitter