Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Miljö- och vattentillstånd kan nu sökas via e-tjänsten

Alla miljö- och vattentillstånd som beviljats av statliga myndigheter kan nu sökas via regionförvaltningens e-tjänst. Hela ansökningsprocessen kan göras elektroniskt från början till slut.

Ansökan har underlättats så att de punkter som ska fyllas i och ifyllnadsanvisningarna anpassas till den valda verksamheten. Därigenom går det snabbare och smidigare än tidigare att ansöka om tillstånd.

Sökanden drar nytta av e-tjänsten också genom att behandlingen av ansökningarna och tillståndsbeslutens struktur har harmoniserats. På så sätt blir hela tillståndsprocessen öppnare och mer förutsägbar.

Tjänsten ger anvisningar om hur ansökan fylls i på rätt sätt

Om sökanden inte känner till hur man ansöker om miljö- och vattentillstånd, ger e-tjänsten den sökande vägledning om vad som behövs för att avgöra ärendet.

I tjänsten finns också länkar till källor med tilläggsinformation och öppna material, där man kan ta reda på uppgifter som är viktiga med tanke på ansökan.

Framtidsutsikter är tjänster med en enda kontaktpunkt

I e-tjänsten insamlas uppgifter på ett strukturerat sätt. Det kommer att göra det möjligt att i framtiden tillämpa principen "en uppgift en enda gång", enligt vilken den sökande endast måste lämna in varje uppgift endast en gång, varefter uppgiften alltid finns tillgänglig för användning i de olika ansökningarna.

Utvecklingsarbetet gör det också möjligt att utveckla en fullständig tjänst med en enda kontaktpunkt och förenhetliga myndigheternas verksamhetssätt. De uppgifter som samlats in under ansökningsprocessen kan i framtiden utnyttjas också vid tillsynen.

E-tjänsten för miljö- och vattentillstånd ska integreras i det nationella tjänstelagret för spetsprojektet Tillstånd och tillsyn.

Mer information

Planerare Anna-Lotta Laitinen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tel. 0295 018 823
Miljööverinspektör Reetta Klemetti, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tel. 0295 016 509

fornamn.efternamn@avi.fi

Mer information om ansökan om och behandling av miljötillstånd

Reginförvaltningens e-tjänst

Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst miljö.fi

 


Uppdaterad