Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Över 600 000 euro i stöd för avtalsbrandkårernas och räddningsverkens materielanskaffningar

Västra och Inre Finland

Alla fem räddningsverk inom verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljats Brandskyddsfondens specialunderstöd för materielanskaffningar: Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets, Mellersta Finlands, Birkalands och Österbottens räddningsverk. Även tre avtalsbrandkårer fick bidrag: Kauhajärven VPK ry, Korkeakosken VPK ry och Lempäälän VPK ry. Med bidragen understöds totalt 11 olika materielanskaffningar. Det kom in sammanlagt tre understödsansökningar från avtalsbrandkårer och elva från räddningsverk.

Aktörerna inom verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fick sammanlagt 614 320 euro i stöd för materielanskaffningar.

Brandskyddsfondens materielanskaffningsunderstöd kan beviljas till räddningsverk och avtalsbrandkårer.

Materielanskaffningar som fått understöd

Räddningsverk

  • Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk: förnyande av befolkningslarm, röjningsbil och släckningsbil
  • Södra Österbottens räddningsverk: röjningsbil
  • Mellersta Finlands räddningsverk: lyftverk till bakgaffellyft och tanksläckningsbil
  • Birkalands räddningsverk: släckningsbil
  • Österbottens räddningsverk: tanksläckningsbil 

Avtalsbrandkårer

  • Kauhajärven VPK ry: manskapsbil
  • Korkeakosken VPK ry: manskapsbil
  • Lempäälän VPK ry: tanksläckningsbil

Regionförvaltningsverket koordinerar och ger råd

Regionförvaltningsverket skickar Brandskyddsfondens ansökningsanvisningar till räddningsverken inom sitt verksamhetsområde. Räddningsverket lämnar in ansökningsdokumenten inklusive förord till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket rangordnar ansökningarna enligt de kriterier som regionförvaltningsverket har fått och vidarebefordrar ansökningsdokumenten till Brandskyddsfonden. Räddningsverkens och avtalsbrandkårernas behandlas separat.

Understöd kan i allmänhet sökas en gång per år under den ansökningstid som Brandskyddsfonden angett.

Information om brandskyddsfonden finns på adressen www.palosuojelurahasto.fi.

Mer information:
räddningsinspektör Arto Laine, tfn 0295 018 516
arto.j.laine@avi.fi
RFV i Västra och Inre Finland


Uppdaterad