Publikationer 2014

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pubikationer. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan

Publikationer 2014

De allmänna bibliotekens verksamhet 2013 : Den regionala årsrapporten för biblioteksverksamheten inom Västra och Inre Finland

De allmänna bibliotekens verksamhet 2013 (pdf, 841 kt)

Datum: 4.7.2014

Utgivare: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Serie: Publikationer från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 4/2014

Språk: finska, svenska

Pris:

ISSN: 1799-3210 (nätpublikation)

ISBN: 978-952-5935-16-5 (nätpublikation)

Referat:

I den svenskspråkiga texten i årsrapporten beskrivs bibliotekens verksamhet i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i området för Västra och Inre Finland. År 2013 fungerade Österbottens NTM-central som regionförvaltningsmyndighet för biblioteksväsendet. Från och med början av 2014 flyttade regionförvaltningen för biblioteksväsendet till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Av den orsaken publiceras årsrapporten för första gången i regionförvaltningsverkets publikationsserie.

Uppgifterna om anskaffning av nytt material, bestånd, användning av bibliotek, personalresurser och omkostnader är hämtade ur Statistikdatabasen för de allmänna biblioteken i Finland. Jämförelser görs med tidigare års statistik (2011 och 2012), med alla bibliotek i området och hela landet samt med alla svensk- och tvåspråkiga kommuner i landet. Uppgifterna relateras till Undervisnings- och kulturministeriets kvalitetsrekommendation för allmänna bibliotek.

 

 


Uppdaterad