Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Låt oss fira en trygg valborg och skydda varandra - Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beredskapskommitté sammanträdde på distans under ledning av överdirektör Merja Ekqvist för att uppdatera den regionala lägesbilden av coronavirusläget.

- Även om sjukdomsläget har lugnat sig så verkar medborgarna alltjämt fundera över upphävandet av begränsningarna, konstaterade överdirektör Merja Ekqvist då hon öppnade beredskapskommitténs möte. Vår önskan är att alla fortsättningsvis ska kommunicera på ett uppmuntrande och lugnande sätt om hur viktigt det är att följa begränsningarna.

Beredskapskommittén fokuserade under mötet särskilt på synpunkten om psykosocialt stöd samt informationsutbyte om olika aktörers lösningar som har konstaterats fungera i coronavirusläget.

Särskilt hos äldre har erfarenheter av otrygghet och ensamhet ökat oroväckande. Också andra grupper inom socialservicen har ett stigande behov av praktisk hjälp och det är nu speciellt viktigt att komma ihåg sådana mänskogrupper som annars så att säga förblir osynliga. Olika lösningar för att hjälpa skapas i kommunerna hela tiden, också genom att man utnyttjar distanskontakt på olika sätt. Här har kommunerna gjort ett synnerligen gott arbete, tackade Merja Ekqvist. Också intensiv planering av uppföljningen av situationen borde inledas och därför skulle en riksomfattande vägkarta behövas så fort som möjligt.

Valborg skapar en speciell utmaning eftersom medborgarna är vana vid att samlas på allmänna platser vilket på grund av sammankomstbegränsningarna inte nu rekommenderas. Också ungdomarnas stora sammankomster är oroväckande. Även om sammankomsterna är begränsade så är valborg inte inhiberad och därför har en lista över hur man kan fira en virtuell valborg gjorts upp. - Uthållighet behövs fortsättningsvis till att följa begränsningarna och rekommendationerna. Vi ska skydda oss själva och andra för spridning av sjukdomen också under valborg, önskade Merja Ekqvist.

Beredskapskommittén konstaterade att beslutet om skolorna kommer att ha omfattande konsekvenser och man väntar på statsförvaltningens exitstrategi och klara anvisningar om i synnerhet skolornas öppethållning. Det är synnerligen viktigt att säkerställa att myndighetsanvisningarna är enhetliga.

I sin helhet är det allmänna läget i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område lugnt och stabilt. Kommunerna, myndigheterna och andra aktörer har dagligen gott samarbete för att ha läget under kontroll.

- Vi kan med lugn i sinnet förbereda oss vår vårens fest. Valborg är valborg fast man är hemma - på det sätter hindrar vi att viruset sprids. Överdirektör Merja Ekqvist önskade alla en glad, fridfull och trygg valborg.

I år firar vi valborg genom att undvika närkontaker och firar tillsammans med vännerna på distans. I sociala medier kan man delta i den unika distansvalborgens festligheter med beteckningen #virtuaalivappu. Program och anvisningar finns på adressen: http://www.virtuaalivappu.fi

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträder nästa gång den 6 maj 2020.

Den regionala beredskapskommittén har till uppgift att upprätthålla en regional säkerhetslägesbild och följa med aktuella säkerhetsfrågor inom olika sektorer. Beredskapskommittén fungerar som ett forum för informationsutbyte mellan myndigheter som stöder beredskapsplaneringen och behöriga myndigheter som leder situationerna i sina områden.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Landskapens myndigheter och aktörer som är centrala för beredskapen deltar i den regionala beredskapskommittén som sammanträder varje vecka.

Mer information
direktör för ansvarsområdet räddningsväsendet och beredskapen Tommi Laurinen, tfn 0295 016 144
överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271
fornamn.efternamn@rfv.fi, Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad