Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Hundar som förs in från Ryssland till Finland orsakar rabiesmisstankar

Södra Finland

Enligt regionförvaltningsverkets länsveterinär finns det risk för att hundar som förs in från Ryssland till Finland sprider sjukdomar. Vid rabiesmisstanke måste man låta en tjänsteveterinär undersöka hunden omedelbart för att undvika onödiga förebyggande behandlingar av människor.

Rabies är en sjukdom i det centrala nervsystemet orsakad av rabiesvirus. Rabies förekommer överallt i världen och i Europa främst i östra Europa. Rabies smittar varmblodiga djur och från djur till människa. Rabies smittar vanligtvis via ett bett, men det är också möjligt att bli smittad om saliven kommer i kontakt med slemhinnor. Hos människan leder rabies till döden efter att symptomen inträtt.

Länsveterinär Sari Haikka från Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättar att i början av året förekom misstanke om rabiessmitta hos hundar som förts in lagligt eller olagligt från Ryssland till Finland, vilket ledde till att förebyggande behandlingar sattes in hos de personer som exponerats för smittan. Undersökningarna visade dock att hundarna inte hade rabies. Sjukdomen kan endast påvisas genom att ett prov tas från det avlivade djurets hjärna och undersöks i laboratorium.

− Personer som exponerats för misstänkt rabiessmitta får en serie av fyra eller fem vaccin och ofta antikroppsbehandling. Denna förebyggande behandling kostar 2100 euro för en vuxen. En hund med misstänkt rabies kan genom bett eller via saliven utsätta flera personer för smitta. Detta innebär stora vårdkostnader för de exponerade personernas hemkommuner, säger Haikka.

Vaccinationsanteckningarna är inte alltid tillförlitliga

Haikka berättar att i två fall där människor fått förebyggande behandling hade hundarna enligt vaccinationsanteckningarna fått rabiesvaccin, men de hade trots detta inte de skyddande antikroppar som vaccinet borde ha gett. Vaccinationsanteckningarna var alltså troligtvis förfalskade. I det ena fallet hade hunden bitit sin ägare och den andra hunden hade typiska rabiessymtom.

Enligt Haikka upptäcktes också i fjol i Finland en hund som saknade antikroppar mot rabies trots att den enligt vaccinationsanteckningarna hade vaccinerats mot rabies. Hunden var allvarligt sjuk och dreglade rikligt och undersöktes på grund av dessa symtom för rabies. Det visade sig dock att hunden inte hade rabies. Hunden hade köpts i Tallinn, men kommit från Belgorod-området i Ryssland, där man vet att rabies förekommer. I det ovan nämnda fallet i början av 2019 var rabiesvaccinanteckningen stämplad i Archangelsk där rabies också förekommer.

Vid rabiesmisstanke hos hund eller om man vill utesluta den risken kallas hunden till kontroll hos tjänsteveterinären på basis av lagen om djursjukdomar. Det är viktigt att komma till kontrollen så snabbt som möjligt och bistå myndigheterna med att reda ut situationen. Genom snabbt agerande undviker man också onödiga förebyggande behandlingar som i slutänden betalas av den finländska hälso- och sjukvården. Misstankarna om smitta belastar myndigheterna, och rabies kan anses vara ett hot mot folkhälsan.

Försiktighet krävs av dem som importerar och köper djur

Haikka vill påminna om att det finns risker med att importera en hund från områden med rabies i Östeuropa. Hon rekommenderar att man hellre köper en hund från Finland.

− Om man absolut vill ta in en hund från ett område där det förekommer rabies är det viktigt att minimera riskerna. I Ryssland till exempel krävs inte att hundar är testade för antikroppar, men innan hundar förs in därifrån till Finland bör de testas för antikroppar. Gatuhundar kan också ha många andra sjukdomar man bör vara medveten om, men rabies är den farligaste. Efter att symtomen inträtt leder rabies alltid till döden också hos människan. Rabies kan smitta människan redan innan hunden börjar uppvisa symtom, säger Haikka.

Om man misstänker att man blivit utsatt för rabiessmitta måste man genast kontakta läkare. Bettsåret eller det utsatta området måste rengöras omedelbart eftersom detta minskar smittorisken betydligt. Såret rengörs först med tvål och vatten i 15 minuter och därefter med 70 % alkohol, exempelvis handdesinfektion. Slemhinnor som utsatts sköljs omedelbart med rikligt med vatten i 15 minuter.

Importörer och köpare av sällskapsdjur innehar en nyckelposition när det gäller att förebygga rabies. Varje importör bör vara medveten om de sjukdomsrisker som djur importerade från utlandet innebär. Sari Haikka poängterar betydelsen av att reagera snabbt vid rabiesmisstanke hos hund.

Ytterligare information:

Länsveterinär Sari Haikka, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 104, fornamn.efternamn@rfv.fi

Biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen, HNS, tfn 050 427 9117, fornamn.efternamn@hus.fi

*

Mer information om rabies på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Mer information om rabies hos djur på Livsmedelsverkets webbplats


Uppdaterad