Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Sammankomstbegränsningarna hålls oförändrade i Egentliga Finland 

Sydvästra Finland

I Egentliga Finland ska man fortsättningsvis vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer trygga säkert avstånd och tillräcklig hygien för att förebygga att smittläget förvärras. Den tidigare meddelade sammankomstbegränsningen fortgår alltså från och med den 26 november.

För att förebygga spridningen av coronasmitta har Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland den 19 november 2020 beslutat att man fortsättningsvis, om evenemangsarrangören kan trygga deltagarnas säkerhet, kan ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer inomhus och på avgränsade platser utomhus i Egentliga Finland i november.  

Evenemangets säkerhet tryggas genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta som uppdaterades den 4 november 2020. I anvisningen förutsätts till exempel att:  

  • man ser till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om 1–2 meter mellan deltagare eller sällskap. 
  • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkra avstånd. 
  • arrangören ska anvisa deltagarna om god handhygien och erbjuda möjlighet att rengöra händerna. 

Sammankomstbegränsningen ovan gäller följande kommuner: Aura, S:t Karins, Kimitoön, Koskis, Gustavs, Letala, Lundo, Loimaa, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Oripää, Pemar, Pargas, Pyhäranta, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Somero, Tövsala, Åbo, Nystad och Vemo. 

För att tygla det epidemiologiska läget är det viktigt att varje enskild individ och evenemangsarrangör agerar på ett ansvarsfullt sätt. Genom att ta ansvar och följa bestämmelserna kan vi tillsammans se till att sjukdomsläget inte förvärras. 

Om smittläget snabbt försämras i Egentliga Finland kan respektive kommun besluta om lokala sammankomstbegränsningar som är striktare än de begränsningar som regionförvaltningsverket har meddelat. Kommunen kan också besluta att stänga sina lokaler och ge rekommendationer för privata tillställningar och användningen av munskydd. Sjukvårdsdistriktet (vsshp.fi) kan också ge rekommendationer för sitt område. Om det behövs striktare sammankomstbegränsningar i flera kommuners områden eller i ett helt landskap fattas besluten av regionförvaltningsverket. 

Beslutet som Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland den 19 november 2020 fattade för Egentliga Finland grundar sig på 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet träder i kraft den 26 november 2020. Beslutet kan enligt lagen om smittsamma sjukdomar vara i kraft under högst en månad. 

Mer information: 

Rådgivning för evenemangsarrangörer: 

  • tfn 0295 016 666 (mån-fre klockan 8-11.30 och 12.30-16) 
  • e-post: koronainfo(at)avi.fi

Mediakontakt: 

  • Mikael Luukanen, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 092, mikael.luukanen(at)rfv.fi 
  • Heikki Mäki, direktör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 094, heikki.maki(at)rfv.fi 
     

Uppdaterad