Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Småbarnspedagogik: de uppdaterade anmälningsblanketterna för privata serviceproducenter tas i bruk 1.10.2019

Ett privat daghem kan inleda sin verksamhet eller genomföra ändringar i verksamheten först efter att det har lämnat in alla nödvändiga handlingar som gäller ändringen eller inledningen av verksamheten till kommunens övervakande myndighet. Från och med oktober kan serviceproducenterna använda uppdaterade anmälningsblanketter.

Lagen om småbarnspedagogik (540/2018) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om småbarnspedagogik som tillhandahålls av privata serviceproducenter (772/2018) trädde i kraft 1.9.2018. Anmälningsblanketterna som ska lämnas till den kommunala tillsynsmyndigheten har nu uppdaterats så att de motsvarar styrdokumenten. Blanketterna finns på adresserna www.rfv.fi och www.suomi.fi.

En privat serviceproducent ska lämna handlingarna som gäller verksamheten eller ändringar i verksamheter till kommunen och myndigheten ska godkänna dem innan verksamheten kan börja eller ändringen genomföras. En anmälan ska lämnas in i god tid innan verksamheten börjar, den ansvariga personen byts ut eller det sker någon annan väsentlig förändring. Anmälan lämnas till det kommunala organet i den kommun där servicen produceras.

När kommunen har tagit emot anmälan gör den ett inspektionsbesök på daghemmet. Genom besöket säkerställs att verksamhetsmiljön och den småbarnspedagogik som ges där uppfyller kraven.

Kommunen skickar uppgifterna till regionförvaltningsverket

Efter att kommunen har godkänt handlingarna och gjort inspektionsbesöket i det privata daghemmet, skriver kommunens tjänsteman sitt utlåtande, undertecknar anmälningsblanketten och lämnar blanketten inklusive bilagorna till regionförvaltningsverket. Den privata serviceproducenten ska alltså inte själv lämna handlingarna till regionförvaltningsverket.

Efter att regionförvaltningsverket har fattat beslutet i ärendet skickar det beslutet i elektronisk form till serviceproducenten och den övervakande kommunen. Om serviceproducenten fortsättningsvis vill ha ett beslut i pappersformat bör den begäran framställas i tilläggsuppgifterna i anmälan.

Regionförvaltningsverket sparar uppgifterna om privata daghem i sitt register. Den kommunala myndigheten för ett register över privata familjedagvårdare.

Blanketter: www.rfv.fi och www.suomi.fi.

 

Ytterligare information:

överinspektör Taru Terho, tfn 0295 018 814
fornamn.efternamn@rfv.fi                                            
RFV Västra och Inre Finland

överinspektör Malin Eriksson, tfn 0295 018 618
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV Västra och Inre Finland
 

 


Uppdaterad