Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Regionförvaltningsverket fick bra respons på sina tillsyns-, inspektions- och handledningsbesök

De kunder hos vilka regionförvaltningsverken har genomfört tillsyn och inspektioner var nöjda med den handledning de fick. Kunderna gav regionförvaltningsverkets besök helhetsbetyget 8,8.

Vänligheten hos regionförvaltningsverkens personal bedömdes som 4,5 på skalan 1–5 och sakkunskapen som 4,4. 

Kundenkäten besvarades av 145 personer från olika delar av Finland. Flest svar kom från alkoholförvaltningens (51 procent) och socialvårdens (26 procent) kunder. Alkoholförvaltningens kunder föreslog till och med strängare tillsyn för att utreda brister inom branschen.

Kundernas kommentarer om regionförvaltningsverkets besök:

"Vi besöktes av en mycket sakkunnig, insatt och vänlig arbetsgrupp. Vi fick råd och handledning och anvisningar om hur vi kan utveckla vår verksamhet. ​"

Regionförvaltningsverket gjorde ett oanmält tillsynsbesök hos oss med anledning av anmälningar om missförhållanden som gällde vår verksamhet. Vi upplevde att vi blev hörda och att vi förde en ömsesidig och respektfull dialog. Vi fick sakkunnig handledning och tydliga anvisningar om vilka förändringar vi behövde göra."

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för basservice, rättsskydd och tillstånd genomförde under perioden 15.10 - 31.12.2019 en enkät bland de kunder hos vilka verket genomfört tillsyns-, inspektions- eller handledningsbesök.

Mer information:

Utvecklingsprojektledare Jarkko Yliruka, tfn 0295 016 219, fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad