Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Valvira avslutar tillsynen över Esperi Care Oy:s vårdhem Ulrika - Ulrikahemmets verksamhet upphör

Västra och Inre Finland

Valvira avslutar tillsynen över Esperi Care Oy:s vårhem Ulrika. Tillsynen avslutas på grund av att Esperi Care gjort en anmälan till Valvira om att Ulrikahemmets verksamhet upphör. De boendes vård koncentreras till Kristinahemmet, som drivs av Kristinestad.

Kristinestad har på förordnande av Valvira och regionförvaltningsverket ansvarat för vårdhemmet Ulrikas verksamhet sedan 25.1.2019.

Valvira avbröt Ulrikahemmets verksamhet i januari 2019 på grund missförhållanden som observerats i enhetens verksamhet. Missförhållandena gällde bland annat otillräckligt antal vårdpersonal i relation till vård- och omsorgsbehovet, bristfällig basvård och -omsorg, tillbörligheten av läkemedelsbehandlingen, bristfälliga uppgifter om klienternas vårdtyngd samt närmaste chefers arbete.

Läs mer:

Valvira meddelar ett tillsynsföreläggande till Esperi Care Oy – missförhållanden och brister ska rättas till på samtliga enheter inom äldreomsorgen https://www.valvira.fi/sv/web/sv/-/valvira-meddelar-ett-tillsynsforelaggande-till-esperi-care-oy-missforhallanden-och-brister-ska-rattas-till-pa-samtliga-enheter-inom-aldreomsorgen  (webbnyhet 23.4.2019)

Verksamheten vid Esperi Vårdhem Ulrika har avbrutits https://www.valvira.fi/sv/web/sv/-/verksamheten-vid-esperi-vardhem-ulrika-har-avbrutits (webbnyhet 25.1.2019)

Mer information på Valvira:

Reija Kauppi, jurist
tfn 0295 209 429
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på regionalförvaltningsverken:

Anita Paavola, överinspektör
tfn 0295 018 841
fornamn.efternamn(at)avi.fi

Mer information i Kristinestad (förfrågningar som gäller ordnandet av vården för klienterna):

Christian Lindedahl, vård- och omsorgsdirektör
tfn 06 2216 200
fornamn.efternamn(at)krs.fi

Esperi Care Oy:s pressmeddelanden finns på bolagets webbplats https://www.esperi.fi/presentation-av-esperi


Uppdaterad