Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Regionala styrningsmöten för äldreomsorgen ordnas av regionförvaltningsverken och Valvira hösten 2019

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket och Valvira ordnar ett styrningsmöte för äldreomsorgen i Tammerfors, Jyväskylä och Vasa den 17 september 2019. Det regionala styrningsmötet är avsett för chefer för aktörer som producerar och ordnar offentlig och privat äldreomsorg. Målet är att säkerställa att tjänsterna håller god kvalitet och att stärka förverkligandet av klienternas rättigheter och klient- och patientsäkerheten inom äldreomsorgen. 

Utbildningsmötena är en del av Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma, systematiska tillsyn. Målet är att genom ökad kunskap påverka tjänsternas kvalitet och öka dialogen med chefer och ansvarspersoner för offentliga och privata aktörer som producerar och ordnar äldreomsorg. Genom regionala möten som ordnas på flera orter vill vi göra det regionala samarbetet mellan i synnerhet regionförvaltningsverken och dem som producerar och ordnar tjänsterna starkare och flexiblare. Äldreomsorgstjänsterna, kvaliteten på dem, egenkontrollen och klientsäkerheten är speciellt aktuella teman och det efterfrågas ofta gemensamma utbildningstillfällen. Höstens första ort är Tammerfors den 17 september 2019, med fjärråtkomst också till Jyväskylä och Vasa.

Mötets program 17.9.2019 (på finska)

Övriga orter

Tjänster för äldre som ges i hemmet är ett av insatsområdena år 2019 i det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården för regionförvaltningsverken och Valvira.

Läs mera:

Tjänster för äldre som ges i hemmet i 2019 års tillsynsprogram

Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2016–2019

Följ genomförandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo2019

Ytterligare information:

Överinspektör Jaana Aarnio, tfn 0295 018 576
Överinspektör Pia Ekqvist, tfn 0295 018 597
RFV i Västra och Inre Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi  

Jurist Reija Kauppi, tfn 0295 209 429, Valvira
fornamn.efternamn@valvira.fi  
 

 


Uppdaterad