Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Den nya arbetstidslagen påverkar undantagstillstånd gällande arbetstid

Ansvarsområdet för arbetarskydd

Den nya arbetstidslagen medför ändringar i undantagstillstånd som arbetarskyddsmyndigheten beviljat och i giltigheten för redan beviljade undantagstillstånd. Ändringar görs i undantagstillstånd som gäller arbetsskiftsförteckningar, nattarbete, periodarbete och ordinarie arbetstid. Den nya arbetstidslagen träder i kraft 1.1.2020.

Visstidstillstånd och tills vidare gällande tillstånd

Undantagstillstånd som med stöd av den tidigare arbetstidslagen beviljats för viss tid gäller tills tidsfristen gått ut. Merparten av arbetarskyddsmyndighetens undantagstillstånd är visstidstillstånd och de har beviljats för högst två år.

Undantagstillstånd som gäller tills vidare upphör att gälla 12 månader efter att lagen trätt i kraft, vilket betyder att den sista dagen då beviljade, tills vidare gällande undantagstillstånd är i kraft är 31.12.2020.

Överenskommelse om fortsatt tillämpning av undantagstillstånd

Parterna har kunnat komma överens om fortsättningen av ett undantagstillstånd som gäller uppgörande av arbetsskiftsförteckning och som beviljats med stöd av den gamla arbetstidslagen efter att tidsfristen gått ut, ifall förhållandena inte har förändrats väsentligt efter att tillståndet beviljades. Giltigheten för dessa överenskommelser fortsätter. Den nya arbetstidslagen ändrar inte förutsättningarna för befrielse från uppgörande av arbetsskiftsförteckning.

Den nya arbetstidslagen utökar tillämpningsområdet för överenskommelse om fortsättning av undantagstillstånd till alla tillstånd som arbetarskyddsmyndigheten beviljat. Detta betyder att parterna i fråga om undantagstillstånd som beviljats under den gamla lagen kan komma överens om att tillämpa tillståndet även efter tidsfristen, ifall kriterierna för beviljande av tillstånd inte har förändrats väsentligt.

Utförande av periodarbete och nattarbete

Regleringen av periodarbete och nattarbete ändras i och med den nya arbetstidslagen. Efter att den nya arbetstidslagen trätt i kraft är det möjligt att låta utföra periodarbete och nattarbete i fler uppgifter än tidigare utan undantagstillstånd. Tillfälligt nattarbete tillåts direkt med stöd av lagen, när arbetsgivaren har ett behov av att låta utföra arbete nattetid.

Ytterligare information:
Överinspektör Antero Seppänen
tfn 0295 018 181, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

www.tyosuojelu.fi


Uppdaterad