Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Se våra informationsfilmer om den nya alkohollagen!

Den 1 mars 2018 trädde den nya alkohollagen i kraft. Vilka ändringar för den med sig? Du kan lära dig mer om detta på tio minuter genom att titta på våra informationsfilmer.

I filmerna diskuterar överinspektör Riku-Matti Lehikoinen från regionförvaltningsverket och gruppchef Kari Kunnas från Valvira om olika detaljer i den nya lagen med restauranginnehavare Outi Mertamo. Man får t.ex. reda på hur man ansöker om serveringstillstånd och vilken kompetens de anställda ska ha. Dessutom behandlas var alkoholen som köpts i en restaurang får drickas, om man kan servera på terrassen under den förlängda serveringstiden och vilka serveringstiderna är. Filmerna behandlar också tidsbundna serveringstillstånd, hur ett område godkänns som serveringsområde och detaljhandel med alkoholdrycker. De tar också upp planen för egenkontroll, portionsstorlekar, marknadsföring och försäljning på kredit.

Se filmerna här!

Ytterligare information:

Riku-Matti Lehikoinen
överinspektör
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
tfn 0295 016 155
fornamn.efternamn@rfv.fi

http://www.avi.fi/sv/web/avi/alkoholi
http://www.valvira.fi/web/sv/alkohol

 


Uppdaterad