Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Nytt miljötillstånd till bilfabriken i Nystad

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat Valmet Automotive Ab tillstånd för väsentlig ändring av verksamheten vid bilfabriken i Nystad och rätt att inleda verksamheten även om ändring söks. Ändringen består i att verksamheten utvidgas, vilket gör att fabrikens utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC) stiger till 404 ton per år. Utsläppen ökar med ungefär 35 % jämfört med det tidigare tillståndet. Det nya miljötillståndet är knutet till utsläppsmängden, inte till antalet tillverkade fordon.

I och med regionförvaltningsverkets beslut har tillståndsvillkoren i miljötillståndet ändrats så att de motsvarar utvidgningen av fabrikens produktion genom att bästa tillgängliga teknik utnyttjas. Utsläppen av VOC-föreningar bildas i huvudsak i ytbehandlingen och målningen av bilarna. Dessa utsläpp begränsas med ett gränsvärde som har angetts utifrån storleken på ytan som ytbeläggs. I beslutet har regionförvaltningsverket också godkänt en kontrollplan för verksamheten. Fabriken har i ansökan också presenterat en redogörelse för markens och grundvattnets ursprungliga tillstånd på fabriksområdet.

Hela tillståndsbeslutet finns i regionförvaltningsverkets Tillstånds- och informationstjänst.

Ytterligare information:

Anna Laiho
miljööverinspektör
tfn 0295 016 368

Kari Pirkanniemi
miljöråd
tfn 0295 016 425

fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad