Pressmeddelanden 2018

Nytt miljötillstånd till bilfabriken i Nystad

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat Valmet Automotive Ab tillstånd för väsentlig ändring av verksamheten vid bilfabriken i Nystad och rätt att inleda verksamheten även om ändring söks. Ändringen består i att verksamheten utvidgas, vilket gör att fabrikens utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC) stiger till 404 ton per år. Utsläppen ökar med ungefär 35 % jämfört med det tidigare tillståndet. Det nya miljötillståndet är knutet till utsläppsmängden, inte till antalet tillverkade fordon.

I och med regionförvaltningsverkets beslut har tillståndsvillkoren i miljötillståndet ändrats så att de motsvarar utvidgningen av fabrikens produktion genom att bästa tillgängliga teknik utnyttjas. Utsläppen av VOC-föreningar bildas i huvudsak i ytbehandlingen och målningen av bilarna. Dessa utsläpp begränsas med ett gränsvärde som har angetts utifrån storleken på ytan som ytbeläggs. I beslutet har regionförvaltningsverket också godkänt en kontrollplan för verksamheten. Fabriken har i ansökan också presenterat en redogörelse för markens och grundvattnets ursprungliga tillstånd på fabriksområdet.

Hela tillståndsbeslutet finns i regionförvaltningsverkets Tillstånds- och informationstjänst.

Ytterligare information:

Anna Laiho
miljööverinspektör
tfn 0295 016 368

Kari Pirkanniemi
miljöråd
tfn 0295 016 425

fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

GENVÄGAR