Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Uppdateringen av handboken Turvallinen lääkehoito inleds! - besvara enkäten senast 28.10.

På uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet inleder Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea en uppdatering av handboken Turvallinen lääkehoito. Arbetet utförs i nära samarbete med Valvira, regionförvaltningsverken och andra intressentgrupper. Målet är att sammanställa så konkreta och aktuella rekommendationer som möjligt för hur läkemedelsbehandlingen vid enheter för social- och hälsovård ska genomföras på ett säkert sätt.

Uppdateringsarbetet utgår från behoven hos dem som arbetar inom social- och hälsovården. Därför ber vi yrkespersoner inom social- och hälsovård som använder handboken i sitt arbete, deras chefer, de myndigheter som övervakar yrkespersonernas arbete, forskare och personer som arbetar för patient- och klientsäkerheten (ensamma eller i grupp) besvara nedanstående enkät om de konkreta behoven av uppdatering av handboken. Svaren utnyttjas i planeringen och genomförandet av uppdateringsarbetet.

Enkäten kan besvaras till och med den 28 oktober 2019. Intressentgrupperna kommer att ges möjlighet att påverka uppdateringens innehåll även i workshoppar våren 2020 och under en särskild utlåtanderunda. Handboken beräknas bli färdig i slutet av 2020.

Till enkäten (på finska) https://link.webropolsurveys.com/S/088292BEDE638BCC

Läs mer:

Turvallinen lääkehoito – opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen, uppdaterad 2015: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Mer information:

Kati Sarnola, forskare, projektkoordinator, Fimea, tfn 029 522 3524, fornamn.efternamn@fimea.fi

Päivi Ruokoniemi, överläkare, projektchef, Fimea, tfn 029 522 3442, fornamn.efternamn@fimea.fi (tillbaka på kontoret 22.10.2019)

Anna-Maija Liedenpohja, överinspektör, Valvira, tfn 029 520 9454, fornamn.efternamn@valvira.fi

Paula Hevosmaa, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 029 501 6082, fornamn.efternamn@avi.fi


Uppdaterad