Pressmeddelanden 2018

Handläggningstiden för utkomststöd har blivit längre i många kommuner

Södra Finland

Sedan förra hösten har tillgången till kompletterande och förebyggande utkomststöd som kommunerna beviljar försämrats inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område. Enligt en undersökning som THL gjorde i april 2018 är det 12 kommuner och samkommuner i området som inte klarar av handläggningen av ansökningar tillräckligt bra och inte når upp till handläggningstiden på högst sju vardagar som lagen kräver. När uppgifterna samlades in i oktober i fjol var handläggningstiderna för långa i åtta kommuner/samkommuner.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har begärt utredningar om saken av Borgå, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote), Esbo, Heinola, Helsingfors, Kotka, Kouvola, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Tavastehus, Sibbo och Sjundeå.

Kommunerna blev kvar med uppgiften att bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd efter det att FPA i början av 2017 övertog beviljandet av utkomststödets grunddel.


Ytterligare information
överinspektör för socialvården Sari Luukko, tfn 0295 016 163
sari.luukko@rfv.fi

 

 

 


Uppdaterad

GENVÄGAR