Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Intensivkontroll i Helsingfors hamnar: olaglig handel med sällskapsdjur fortfarande ett problem i Finland

Södra Finland

I Finland är olaglig handel med sällskapsdjur och valpfabriker fortfarande ett problem, och endast en liten del av fallen kommer till myndigheternas kännedom, bedömer länsveterinär Sari Haikka. Det mest effektiva sättet att få bukt med olaglig verksamhet är att påverka köparna av sällskapsdjur direkt. Myndigheternas intensivkontroll syftar särskilt till att öka informationen om kraven och sjukdomsriskerna förknippade med införsel av djur.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnade tillsammans med Tullen och Helsingfors stads tillsynsveterinär intensivkontroller av resenärer i Helsingfors hamnar fredagen den 10 maj. I kontrollerna deltog också studerande i veterinärmedicin vid Helsingfors universitet i undervisningssyfte. Man granskade om de sällskapsdjur som reste till Finland uppfyllde villkoren för att få komma in i landet och informerade dem som reste med djuren om sjukdomsrisker och vilka krav som gäller för införsel av sällskapsdjur.

Brister hos närmare hälften av djuren som kontrollerades

Under fredag kväll kontrollerade länsveterinärerna från Regionförvaltningsverket i Södra Finland 38 djur, varav 36 var hundar. Hos 17 djur upptäcktes brister i införselkraven, de hade exempelvis inte medicinerats mot echinococcus eller saknade rabiesvaccin eller pass. Fyra hundar som kommit till Finland för att säljas vidare saknade identifieringsanteckningar, införseldokument och andra tillstånd eller anmälningar som krävs. Det bestämdes att dessa hundar skulle avlivas. 11 djurägare ålades sätta djuren i karantän och se till att dokumenten uppfyllde införselkraven.  

Eftersom det vid den nu genomförda intensivövervakningen uppdagades brister hos så många av djuren är det viktigt att utöka och effektivisera övervakningen, säger länsveterinär Sari Haikka vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Rabies ett reellt hot

För ungefär en vecka sedan kom nyheten om att en kvinna i Norge dött av rabies som hon fått efter att ha blivit biten av en hund. När rabiessymtomen brutit ut leder rabies alltid till döden. Detta var det första rabiesfallet i Norge på över 200 år. Länsveterinär Sari Haikka beskriver hur man kan förhindra att rabies sprids till Finland.

─ Hundar och katter måste ha rabiesvaccinering eller en rabiesförsäkran. Vid införsel av gatuhundar från riskområden för rabies, såsom Ryssland eller Rumänien, rekommenderar vi att man testar om hunden har antikroppar mot rabies. Också i Turkiet är rabiessituationen allvarlig, säger Haikka.

─ Om man noterar brister i hundens vaccineringar eller medicinering gör man en bedömning av risken för smittsamma sjukdomar och utgående från den skickas hunden antingen tillbaka till avgångslandet, försätts i karantän eller avlivas. En officiell rabiesmisstanke leder så gott som alltid till att djuret avlivas. Rabies eller echinococcus förekommer inte i Finland och kommer förhoppningsvis inte att göra det heller i framtiden, betonar Haikka.  

Hundar som förs in till Finland från ett annat EU-land ska vara chipförsedda, ha pass, vara medicinerade mot echinococcus och vaccinerade mot rabies eller ha en rabiesförsäkran. För katter gäller samma krav förutom medicinering mot echinococcus. Om djuret kommer att säljas ska det ha ett hälsointyg som skapats i systemet TRACES, som underhålls av EU-kommissionen. En veterinär granskar ett sådant djur i avgångslandet 48 timmar innan det förs till Finland.

Valpfabriker och olaglig införsel

Den olagliga införseln av djur är svarthandel där man inte betalar skatt. En stor del av den olagliga handeln med djur till Finland sker via Estland. Det är vanligt att hunden har papper från Estland trots att den ursprungligen kommer från exempelvis Ryssland.

Helsingfors tingsrätt avkunnade nyligen en dom i en stor valpsmugglingshärva som involverade valpfabriker. Huvudgärningsmannen dömdes till ett års fängelse, 10 års djurhållningsförbud och till att betala 94 000 euro, som personen fått i brottsnytta, till finska staten. Den dömda personen förde olagligt in sammanlagt 490 valpar från Estland och Lettland. Personen uppfyllde inte kraven på kommersiell import, och de importerade hundarna saknade officiella TRACES hälsointyg, trots att de hade pass.

Sari Haikka berättar att de vanligaste varningstecknen på att valpen härstammar från en valpfabrik är att den är billigare och att det är kort kö till den. Efterfrågan på valpar underhåller den olagliga handeln där valpar föds upp i undermåliga förhållanden.

─ Även en dyr rashund kan härstamma från en valpfabrik. Priset garanterar inte nödvändigtvis att säljaren tagit sitt ansvar, påminner Haikka.

 

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats:

Införselkrav för sällskapsdjur

Olaglig införsel av djur

 

Ytterligare information:
länsveterinär Sari Haikka, tfn 0295 016 104
fornamn.efternamn@rfv.fi,
RFV i Södra Finland

 

 

 

 

 


Uppdaterad