Pressmeddelanden 2017

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2017. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2017

Har Rosa och Nasse en trygg resa? Regionförvaltningsverket beviljar djurtransporttillstånd för professionell verksamhet

Man måste ibland transportera djur från ett ställe till ett annat. Djuren har rätt att få färdas på ett ändamålsenligt och tryggt sätt och därför kräver lastning, lossning och transport av djur en förare som är sakkunnig och transportmedel som är i det skick som krävs. Eftersom djurtransport är ett yrke är det fråga om kommersiell djurtransport. All förflyttning av djur med transportmedel är djurtransport. 

Person eller företag som utövar kommersiell transport av djur ska ha ett djurtransporttillstånd av regionförvaltningsverket (RFV). De förare som nämns i tillståndet ska gå en utbildning enligt djurtransportförordningen, avlägga kompetensprovet på ett godkänt sätt och ansöka om ett kompetensbevis över utbildning per djurart. Även en yrkesexamen som inkluderar motsvarande studier duger som djurtransportutbildning. Kompetensbeviset är nödvändigt vid transport av hästdjur, nötkreatur, får, getter och svindjur eller fjäderfä. För kommersiell transport av andra djurarter räcker deltagarintyg över utbildningen.

Med deltagarintyget eller kompetensbeviset kan man sedan ansöka om djurtransporttillstånd från RFV. Tillståndet ansöks från det RFV på vars område tillståndssökanden har sin hemort. Det finns två slags tillstånd. Tillståndet för korta djurtransporter berättigar till djurtransporter som pågår högst åtta timmar. Innehavare av djurtransporttillstånd för långa transporter kan transportera djur också under längre tid än åtta timmar.

För att få tillstånd för korta djurtransporter ska den sökande ha följande saker i skick:

  • tillgång till tillräcklig och ändamålsenlig personal,
  • personalen ska ha giltiga kompetensbevis eller deltagarintyg,
  • behövliga anordningar,
  • eventuellt ett intyg över inspektionen av transportmedlen och
  • redogörelse av praxis.

Den som ansöker om tillstånd för långa djurtransporter ska därtill uppvisa följande

  • giltiga intyg om godkännande av vägtransportmedel som kommer att användas för långa transporter eller en begäran om att länsveterinären inspekterar transportmedlet och beviljar intyg om godkännande
  • uppgifter om förfaranden med hjälp av vilka man kan spåra djurtransportförarna och föra bok om var de vägtransportmedel man ansvarar för rör sig och när som helst få kontakt med förarna under långa transporter samt
  • en beredskapsplan för nödsituationer.

RFV kontrollerar även att den sökande inte har förseelser inom djurskyddslagstiftningen under de tre senaste åren. Djurtransporttillstånd är giltiga högst fem år.

RFV:s länsveterinärer övervakar djurtransportverksamheten tillsammans med andra myndigheter – både lastning, transport och lossning av lasten.

Djurtransporttillstånd krävs inte om transportsträckan för djuren från avgångsplatsen till destinationen är högst 65 kilometer. Likaså kan djuruppfödare, om omständigheterna så kräver, transportera sin boskap på bete med egna transportmedel.

Mera om ämnet:

RFV
Djurtransporttillstånd

Evira
Djurtransporttillstånd
Kompetensprov för förare och skötare
Kompetensbevis för förare och skötare
 

Ytterligare information av länsveterinärerna:

RFV Södra Finland, växel: 0295 016 000
RFV Östra Finland, växel: 0295 016 800
RFV Lappland, växel: 0295 017 300
RFV Sydvästra Finland, växel: 0295 018 000
RFV Västra och Inre Finland, växel: 0295 018 450
RFV Norra Finland, växel: 0295 017 500

www.rfv.fi


Uppdaterad