Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Tillstånds- och registreringsbeslut samt anhängiggjorda tillståndsärenden inom socialvården i juni 2018 

Södra Finland

I bilagan finns en förteckning över Regionförvaltningsverket i Södra Finlands tillstånds- och registreringsbeslut samt anhängiggjorda tillståndsärenden inom socialvården i juni.

Regionförvaltningsverket styr och övervakar de privata social- och hälsovårdstjänsterna samt upprätthåller, som tillståndsmyndighet, det nationella registret för behandling och statistikföring av tillstånds- och anmälningsärenden.

De yrkesutövare som enligt lag ska ha tillstånd, exempelvis läkare, samt de privata producenterna av social- och hälsovårdstjänster, skall söka tillstånd eller göra anmälan om sin verksamhet. Tillståndsmyndigheten godkänner den och inför den i sitt register.

Bilaga: 
Tillstånds- och registreringsbeslut samt anhängiggjorda tillståndsärenden inom socialvården i juni 2018, pdf (på finska)

Tillstånds- och registreringsbeslut samt anhängiggjorda tillståndsärenden inom hälsovården i juni 2018, pdf (på finska)

Ytterligare uppgifter:
överinspektör Anne Hämäläinen
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland


Uppdaterad