Pressmeddelanden 2017

Tillstånds- och registreringsbeslut samt anhängiggjorda 
tillståndsärenden inom social- och hälsovården i maj

Södra Finland

I bilagan finns en förteckning över Regionförvaltningsverket i Södra Finlands tillstånds- och registreringsbeslut samt anhängiggjorda tillståndsärenden inom social- och hälsovården i maj 2017.

Regionförvaltningsverket styr och övervakar de privata social- och hälsovårdstjänsterna samt upprätthåller, som tillståndsmyndighet, det nationella registret för behandling och statistikföring av tillstånds- och anmälningsärenden.

De yrkesutövare som enligt lag ska ha tillstånd, exempelvis läkare, samt de privata producenterna av social- och hälsovårdstjänster, skall söka tillstånd eller göra anmälan om sin verksamhet. Tillståndsmyndigheten godkänner den och inför den i sitt register.

Bilaga:
Tillstånds- och registreringsbeslut samt anhängiggjorda tillståndsärenden inom social- och
hälsovården i maj 2017
, (på finska, pdf 40 kb)


Ytterligare uppgifter:
Överinspektör Anne Hämäläinen,
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland

 

 


Uppdaterad

GENVÄGAR