Pressmeddelanden 2018

Tillstånds- och registreringsbeslut inom social- och hälsovården i juli 2018 

Södra Finland

I bilagan finns en förteckning över Regionförvaltningsverket i Södra Finlands tillstånds- och registreringsbeslut inom social- och häsovården i juli.

Regionförvaltningsverket styr och övervakar de privata social- och hälsovårdstjänsterna samt upprätthåller, som tillståndsmyndighet, det nationella registret för behandling och statistikföring av tillstånds- och anmälningsärenden.

De yrkesutövare som enligt lag ska ha tillstånd, exempelvis läkare, samt de privata producenterna av social- och hälsovårdstjänster, skall söka tillstånd eller göra anmälan om sin verksamhet. Tillståndsmyndigheten godkänner den och inför den i sitt register.

Bilaga
Tillstånds- och registreringsbeslut inom social- och hälsovården i juli 2018, pdf (på finska)

 

Ytterligare uppgifter
överinspektör Anne Hämäläinen
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland


Uppdaterad

GENVÄGAR