Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Regionförvaltningsverket satsar på klarspråk

Över hälften av personalen vid regionförvaltningsverken har gått klarspråkskursen som ordnades som en intern utbildningskampanj. Utmärkelsen som Årets klargörare uppmuntrar oss att fortsätta med arbetet att skriva klara, tydliga och lättförstådda texter i exempelvis våra anvisningar och beslut.

Regionförvaltningsverkets arbetsgrupp för klarspråkskursen och arbetsgrupperna för våra nya webbsidor utsågs bland många duktiga kandidater till Årets klargörare 2020 den 5 oktober. Vi tackar varmt riksdagens justitieombudsman och Institutet för de inhemska språken för utmärkelsen.

Året 2020 har varit kommunikationens temaår i regionförvaltningsverket. Där ingick en intern klarspråkskampanj som en väsentlig del. Medarbetarna i kommunikationsenheten och personalförvaltningen konstruerade kursen. Kursen innehåller exempelvis regionförvaltningsverkens egna komplicerade texter som man får öva sig på att förbättra.

Kursen lanserades i februari. Vår kampanj upphör på den internationella klarspråksdagen den 13 oktober. Idag har 52 procent av regionförvaltningsverkens personal gått kursen.

Norra Finland tog hem vinsten i den interna kampen

I kampanjen ingick en intern tävling mellan de sex regionförvaltningsverken om var deltagarantalet i klarspråkskursen är störst. Regionförvaltningsverket i Norra Finland tog hem vinsten. I slutet av oktober hade så många som 69 procent av personalen gått kursen. Priset är klarspråksmuggar och kaffe och tårta. Dessutom lottar vi ut 10 personliga vinster bland dem som har gått kursen.

– Det gläder mig verkligen att medarbetarna redan nu så aktivt har tagit del i klarspråkskursen. Jag tackar alla som har gått kursen, kommenterade överdirektör Terttu Savolainen den fina prestationen.

Överdirektör Savolainen poängterar att klarspråkskursen har varit ett bra sätt att involvera regionförvaltningsverken i klarspråk och att utveckla språket.

– Ett gott och klart myndighetsspråk är en väsentlig del av god förvaltning. Det är medborgarnas grundläggande rättighet att få klara och lättförstådda myndighetsmeddelanden. Våra tjänstemän skriver sådana meddelanden i sitt dagliga arbete. Jag hoppas att regionförvaltningsverken ter sig klar och begriplig för kunderna.

Klarspråk är i våra kunders intresse

Arbetet som vi har satt ner på klarspråk kommer snart att kunna ses av alla då våra nya webbsidor rfv.fi öppnas i slutet av 2020. Innehållet i de nya webbsidorna är skrivet med klarspråk och på ett användarvänligt sätt. Över 120 sakkunniga från olika ansvarsområden och alla regionförvaltningsverk deltog i produktionen av texterna till webbsidorna.

Målet är att hela vår personal ska gå klarspråkskursen. Vi kommer också att göra klarspråkskursen till en del av introduktionen för nya medarbetare. Dessutom vill vi hitta fler kurser i ämnet för personalen.

I vårt arbete för mänskors och regioners bästa satsar vi alltså på klart myndighetsspråk också i fortsättningen. Vi på regionförvaltningsverken vill tillsammans utvecklas i arbetet som skribenter av kundvänliga myndighetstexter.

Mer information och begäran om intervjuer: viestinta@avi.fi

 


Uppdaterad