Pressmeddelanden 2014

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2014. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2014

Verksamheten i delfinariet i Särkänniemi får fortsätta som förut

(Västra och Inre Finland)
 
Delfinariet i Särkänniemi i Tammerfors får fortsätta sin verksamhet med det nuvarande tillståndet för djurpark. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fick i somras i uppdrag att utreda om verksamheten i delfinariet motsvarar en djurpark eller en cirkus.

Delfinariets verksamhet liknar verksamheten vid en cirkus, eftersom delfinerna uppträder regelbundet för publik. Regionförvaltningsverket anser emellertid att delfinariet även i fortsättningen kan fungera som en djurpark. Enbart det faktum att djuren uppträder för publik, ändrar inte verksamheten till en cirkus.

Länsveterinär Hanna Kukkola anser att det är bra att verksamheten i delfinariet har ordnats som en djurpark. "Tillstånd för djurpark förutsätter mer av ett delfinarium än ett tillstånd för cirkus.  En djurpark ska för sin del främja skyddet av en i naturtillstånd levande djurvärld och en biologisk mångformighet. Djurparken ska i detta syfte ge publiken information om de arter som förevisas och deras naturliga levnadsförhållanden. Djurparken ska även delta i forskning som främjar skyddet av djurarter, i utbildning i kunskap om skydd av djurarter, utbyte av information om skydd av djurarter eller när det är ändamålsenligt, att föda upp djurarter i fångenskap, inplantera djurbestånd på nytt eller återbörda djur till naturen.

Regionförvaltningsverket kontrollerade verksamheten vid delfinariet i Särkänniemi senast sommaren 2014. Regionförvaltningsverket fann då inga brister i delfinariets verksamhet. Regionförvaltningsverket saknar därför grund för att omvärdera delfinariets tillstånd för djurpark.

För mer information

länsveterinär Hanna Kukkola, tfn 0295 018 551
 


Uppdaterad