Publikationer 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket publikationer. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Tietoa alueelta

Riksomfattande tillsynsprogram för småbarnspedagogiken 2019-2020

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Tavastehus 2019

Publikationer från regionförvaltningsverket 77/2019
ISSN 2343-3132
ISBN 978-952-5890-90-7

Läs publikationen (PDF 835 kt)

Sammandrag:

Detta tillsynsprogram beskriver de centrala principerna för tillsynen av småbarnspedagogiken och de normer och den praxis som styr tillsynen. I programmet har det också slagits fast särskilda årliga fokusområden som den proaktiva styrningen och rådgivningen ska inriktas på. Särskilda fokusområden för tillsynen enligt tillsynsprogrammet är personaldimensioneringen, gruppstorlekarna och personalens behörighetskrav. Tillsynen av dessa teman gäller särskilt småbarnspedagogik som kommunen anordnar. 

Tillsynen enligt tillsynsprogrammet kommer att börja tillämpas från och med den 1 januari 2020. Utfallet av programmet följs upp och utvärderas två gånger per år i en uppföljningsgrupp med representation från regionförvaltningsverket, Valvira och undervisnings- och kulturministeriet.

Ämnesord:

lagen om småbarnspedagogik (540/2018), småbarnspedagogiken, barns bästa, handledning och rådgivning, tillsyn


Uppdaterad