Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Registret för övervakning av penningtvätt har nu öppnats

Företag och enskilda näringsidkare som omfattas av regionförvaltningsverkets tillsyn bör anmäla sig till registret för övervakning av penningtvätt. Registret har nu öppnats på adressen https://raksi.avi.fi. Registerinnehållet kompletteras allt eftersom regionförvaltningsverket har behandlat ansökningarna.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på nationell nivå att penningtvättslagen följs. Penningtvättslagen förpliktar rapporteringsskyldiga som regionförvaltningsverket övervakar att anmäla sig till registret för övervakning av penningtvätt, om affärsverksamheten inte förutsätter tillstånd eller den rapporteringsskyldiga inte är registrerad i någon annan tillsynsmyndighets register som övervakar penningtvättslagen. Registreringsplikten trädde i kraft den 1 juli 2019 och därför ska alla registreringspliktiga omedelbart anmäla sig till tillsynsregistret.

Registret för övervakning av penningtvätt gäller

 • tillhandahållare av finansiella tjänster och investeringstjänster
 • tillhandahållare av juridiska tjänster och bokförings- och skatterådgivningstjänster
 • aktörer som handlar med produkter vars kontantbetalningar är minst 10 000 euro
 • aktörer inom konsthandel om betalningen är minst 10 000 euro
 • valutaväxlare
 • tillhandahållare av företagstjänster.

Med företagstjänster avses till exempel etableringstjänster för sammanslutningar, att fungera som ansvarsperson för en sammanslutning och tillhandahålla en lagstadgad, administrativ adress.

Medan registreringen behandlas kan företagen fortsätta sin verksamhet som vanligt

Ibruktagandet av den elektroniska ansökningsblanketten för registret för övervakning av penningtvätt försenades och detta har orsakat överbelastning i behandlingen av registreringsansökningarna. Regionförvaltningsverket har tagit emot ansökningar sedan slutet av juni och de behandlade ansökningarna är införda i registret. Ansökningarna behandlas i den ordning som de har kommit in och företaget kan fortsätta sin verksamhet som vanligt under den tid som ansökan behandlas.

Eftersom ibruktagandet av registret försenades har regionförvaltningsverket inte ännu börjat övervaka registreringsskyldigheten. Tillsynsåtgärderna inleds nu då det offentliga registret är öppnat. Därför uppmanar vi alla som omfattas av registreringen att omedelbart anmäla sig till tillsynsregistret. Regionförvaltningsverket kan enligt penningtvättslagen påföra en ordningsavgift för försummelse av registreringsplikt.

Ansökan ifylls i regionförvaltningsverkets e-tjänst  https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut. Registreringsavgiften är en engångsavgift (200–355 euro) som ska betalas först efter att den elektroniska ansökningsblanketten är behandlad i regionförvaltningsverket.

Kontrollera med hjälp av regionförvaltningsverkets korta webbtest om ditt företag är skyldigt att anmäla sig till registret för övervakning av penningtvätt.

Vilket register för övervakning av penningtvätt?

Registret för övervakning av penningtvätt baserar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och på lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism som stiftats utifrån direktivet.

Registreringen av företagen i registret för övervakning av penningtvätt effektiviserar övervakningen av penningtvätt. Registret underlättar dessutom kontakten mellan företagen och regionförvaltningsverket vid anvisningar, anmälan och insamling av uppgifter. Läs mera på regionförvaltningsverkets webbsidor: www.rfv.fi/tillsyn-over-penningtvatt

Ytterligare information:

 • rfv.fi/tillsyn-over-penningtvatt
 • rahanpesu@rfv.fi
 • Liisa Palola, överinspektör, tfn 0295 016 418
 • twitter.com/AVIrahanpesu
 • Regionförvaltningsverkets pressmeddelanden 17.6 och 2.7.

 


Uppdaterad