Publikationer 2014

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pubikationer. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan

Publikationer 2014

Basservicen inom verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2013

Utvärderingsgruppen för basservicen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, utvecklingschef Pirjo Kujala (ordf.), ledningens assistent Tarja Siirilä (sekr.)

 


Uppdaterad