Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Indrivningsbyrå Annomen Oy får fortsätta indrivningsverksamheten medan besväret behandlas

Helsingfors förvaltningsdomstol har 24.1.2020 avbrutit verkställigheten av ett beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland genom vilket regionförvaltningsverket avslog Annomen Oy:s ansökan till registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet.

Att verkställigheten av beslutet avbryts innebär att Annomen Oy får fortsätta att bedriva indrivningsverksamhet medan behandlingen i förvaltningsdomstolen pågår. Helsingfors förvaltningsdomstols genomsnittliga behandlingstid i statsrättsliga och allmänna förvaltningsärenden har varit 11 månader 2019.

Regionförvaltningsverket avslog Annomen Oy:s ansökan till registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet 25.9.2019. Annomen Oy begärde omprövning av beslutet i fråga hos regionförvaltningsverket samt ansökte om att verkställigheten av beslutet skulle avbrytas och förbjudas. Regionförvaltningsverket avbröt verkställigheten av beslutet 30.10.2019 för den tid rättelseyrkandet behandlades. Regionförvaltningsverket ändrade inte beslutet om avslag utifrån begäran om omprövning. Annomen Oy överklagade beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol 7.1.2020.

Tidigare meddelanden om beslut som gäller Annomen Oy:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland för ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Den som har för avsikt att bedriva indrivningsverksamhet ska göra en anmälan till regionförvaltningsverket för anteckning i registret. Indrivningsverksamhet får bedrivas endast av en sådan enskild näringsidkare eller juridisk person som har registrerat sig som aktör som bedriver indrivningsverksamhet.

Ytterligare information:

Överinspektör Sinikka Laaksonen
Överinspektör Risto Pennanen
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket


Uppdaterad