Pressmeddelanden 2015

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2015. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pakolaisten sijoituspaikkoja tarvitaan nopeasti lisää - maahanmuuttotilaisuus 23.9.2015 Itä-Suomen aluehallintovirastossa

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintoviraston järjestämä keskustelutilaisuus maahanmuuttotilanteesta keräsi runsaasti osallistujia paikalle Mikkeliin, Joensuuhun ja Kuopioon sekä videoitse useampaan Itä-Suomen kuntaan. Tilaisuuteen osallistui myös ELY-keskusten ja maakuntaliittojen edustajat. Osallistujia oli yhteensä yli 60 henkilöä.

Maahanmuuttoviraston johtaja Jorma Kuuluvainen kertoi, että pakolaisten majoituspaikat sekä hätämajoitus että vastaanottokeskukset alkavat täyttyä. Tämän vuoden aikana on Suomeen tullut noin 13 000 pakolaista. Maahanmuuttovirasto vetosikin kuntiin, sillä uusille tuleville turvapaikanhakijoille tarvitaan majoitusta pikaisesti. Suomen Punaisen Ristin (SPR) piirit hakevat aktiivisesti tiloja eri puolilta. Suurin pakolaisten tulosuunta on pohjoinen. Vastaanottokeskuksista siirretään turvapaikan hakijoita myös Itä-Suomeen, kun tiloja järjestyy.

Kunnat ovat selvittäneet majoitustiloja oman kuntansa alueella. Useat kunnat ovat maininneet, että ongelmana on suurien tilojen puute (yli 150 henkilölle) sekä resurssien puute. Maahanmuuttoviraston mukaan vastaanottokeskuksiin ja hätämajoituksiin liittyvät kustannukset korvataan kunnille kokonaan.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltosen mukaan keskushallinnossa (poliisi, rajavartiosto, tulli) kootaan päivittäin tilannekuvaa. Aluehallintovirasto on viranomaisyhteistyössä ja antaa tilannekuvaa keskushallintoon sekä toimii myös kokoavana viranomaisena. ELY-keskus hoitaa kotouttamiseen liittyviä asioita.

Aaltonen vetosi osallistujiin, että kunnat selvittäisivät yhdessä SPR:n ja maahanmuuttoviraston kanssa pikaisesti tiloja ja voitaisiinko maahanmuuttajien sijoittamista hoitaa myös seudullisesti.

Piispa Seppo Häkkinen kertoi hiippakuntien kartoittaneen tiloja hätämajoitukseen SPR:n kanssa jo aikaisemmin. Monet tilat, kuten leirikeskukset, ovat melko pieniä. Myös asenteelliseen keskusteluun vaikuttamista piispa Häkkinen piti puheenvuorossaan tärkeänä. Seurakunnilla on tärkeä rooli myös vapaaehtois- ja diakoniatyön kanavoinnissa vastaanottokeskuksiin.

Johtaja Sirkka Jakonen selvitti sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuksia ottaa pakolaisia vastaan. Jo Suomen rajoilla tutkitaan kansainvälistä ihmiskauppaa ja vastaanottokeskuksissa huolehditaan tarttuvien tautien ehkäisemisestä. Kuntia on pyydetty päivittämään sosiaali- ja terveystoimen valmiussuunnitelmia ja kotouttamissuunnitelmia.   

Nyt maahan tulleiden 13 000 pakolaisen lisäksi Suomi on syyskuussa sitoutunut ottamaan sisäisinä siirtoina vastaan lähtökohtaisesti noin 2 400 turvapaikanhakijaa kahdessa vaiheessa. Lisäksi Suomi ottaa vuosittain vastaan noin 750 kiintiöpakolaista.

Usein kysytyt kysymykset turvapaikanhakijoista sisäministeriön sivuilla:
http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat/ukk#kuka

Lisätietoja
ylijohtaja Elli Aaltonen, p. 0295 016 868, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Uppdaterad